Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
14.01.2017 21:02 - Н. Шаранков, Предаване на старогръцките имена на български, 1-ва част
Автор: aristotelis Категория: История   
Прочетен: 1337 Коментари: 1 Гласове:
-1



 Н. Шаранков, Предаване на старогръцките имена на български 
Николай Шаранков е бакалавър (2001) и докторант по класическа филология (2002-2004). От 2005 г. е асистент по история и историческа граматика на класическите езици. От 2002 г. е член на редакционната колегия на списание Archaeologia Bulgarica, а от 2003 г. – сътрудник на списание L’Annйe йpigraphique. Специализира в Женева. Преподава историческа граматика на старогръцкия език, старогръцки език и автори – атическа ораторска проза и лирика, старогръцки език за начинаещи в специалност „Стара история”. Основните му научни интереси са в областта на историята и историческата граматика на гръцкия и латинския език, палеобалкански езици, антична култура, културна история на българските земи в древността. 

Развитието и оформянето на българската антропонимична система става на пластове с течение на времето. В този процес се преплитат и наслояват две големи групи от лични имена –домашни и заети. Още Г. Вайганд, проучвайки личните имена на българите, ги разделя на наследствени и народни. Народните (домашни) собствени имена са наследени от праславянската антропонимична система, както и образувани в ново време с помощта на домашна лексика прости и сложни форми. Към чуждите (или наследствени) антропоними според проф. Н. Ковачев се отнасят тези, които са се разпространили посредством християнската религия. Такива са гръцките, латинските и еврейските по произход имена.


Един от обектите на настоящото изследване са именно 
гръцките собствени имена у българите. Гръцките лични имена навлизат първоначално в средата на феодализма и най-вече под натиска на църквата след покръстването и приемането на християнската религия през 9. век. Така, чрез християнската вяра и ритуалност, в антропонимичната ни система навлизат множество лични имена от гръцки произход, които започват да изместват старите езически имена. У членовете на отделните родове и семейства през средновековието до падането на България под турско робство е характерна едновременната употреба както на домашно славянско или прабългарски име (наречени общо дохристиянски имена), така и на официално църковно – християнско (каноническо). Дори самият княз Борис І е получил второ име от гръцки произход — Михаил.  Историческите и политическите условия водят до все по-силното възприемане и разпространение на християнските имена, в частност на гръцките. “... затова малко от европейските народи са могли да запазят известна част от старите си собствени имена. Можем обаче да кажем, че ние, българите, притежаваме днес покрай имената от християнски произход  и едно голямо богатство от хубави, чисто български лични имена, отчасти наследени от старобългарско време, отчасти въведени по-късно” (Л. Андрейчин 1942-43)

Днес гръцките лични имена имат стабилно разпространение и много малко от хората осъзнават първоначалното им нарицателно значение. През средновековието християнските имена са разпространени главно сред духовенството, благородниците и градското население, докато на село чак до миналия век преобладават славянските имена и техните производни. Както и другаде, така и в България, християнската именна система е "преработена" според звуковите и граматични закони на местния език и му се подчинява почти безпрекословно. Затова много българи, разбира се, могат и да не знаят, че Петър е гръцко име и значи "камък", но това не им пречи да смятат името за българско - както постъпват англичаните с Питър, немците с Петер, русите с Пьотр или французите с Пиер.

Гръцките имена са най-многобройни, защото повечето светци са от елинизираните области на Източното Средиземноморие. Понеже около 2/3 от календарните светци и мъченици имат гръцки имена, техният брой у нас надминава 200, а с производните и видоизменени форми — няколко пъти повече.

 

Гръцки имена у българите

 

Аброн  от гр. Abron , календарно име

Аверкий  от гр. Auerkios, календарно име

Аврион  от гр. aurion – “утре”

Агата, Агате, Агати от гр. agathe   - "добра, блага" - име на календарна светица

Агатангел  от гр. agataggelos – “добровестител”

Аглая, Аглаида, Аглай  от гр. aglae - "светла"; aglais,-idos - "светловидна

Агнес, Агнеса  от гр. agnes – “чиста”

Агрион  от гр. agrios – “див, свиреп”

Агура  от гр. agouros – “неопитен, незрял, зелен”

Аксения, Аксиния /Авксенти, Авксентия/ - от гр. auxene – “увеличаване”

Акома – от гр. akoma – “още”, пожелателно име – за още деца

Алекси, Алекса, Алексей от гр. Alexios - "който носи помощ, защита"; календарен светия

Александър от гр. Alexandros - "защитник на мъжете"; у нас разпространено около Освободителната война покрай името на руския император Александър ІІ

Александра, Александрина женска форма на Александър

Алипи  от гр. аlypos - "безпечален"; календарен светия

Алиса от фр. Alice, а то от гр. aletheia- "истина"

Анастас от гр. Anastasios - "възкръснал"

Анастасия     женска форма на Анастас

Анатоли(й), Анатолия  от гр. Anatolios от anatole - "изгрев; изток"

Ангел, Ангела, Ангелаки  от гр. Angelos - "вестител"

Ангелина съкратено от Евангелина; смятано за женска форма на Ангел

Андрей, Андрея, Андреан, Андреана от гр. Andreas - "мъжествен"; име на евангелски апостол

Андриана, Андрияна женска форма от Андрей

Андромаха  от гр. andromahe – “която се бори с мъжете”

Андроник  от гр. andronikos – “победител на мъжете ”

Анести  от гр. anestios – “бездомен”

Антим  от гр. Antimos – име на светец

Антин/а  от гр. antinos – “направен от цветя”

Аполон  от гр. Apollon – име от античната гръцка митология

Апостол  от гр. apostolos - "пратеник; апосто"

Аргир, Арго /Аргил/  от гр. argyros - "сребро"

Ари  от гр. Ares – “бог Марс”

Ариета  от гр. aarietta – “мила, прелестна”

Аристотел  от гр. Aristoteles – име на древния философ

Аркади(й)  от гр. Arkadios – “жител на Аркадия в Пелопонес”

Армен  от гр.eimarmene – “съдба”

Арсен(ий), Арсо, Арсения от гр. Аrsenios - "мъжествен, юначен"; име на календарен светия

Арта/е/и/ин  от гр. artia – “цяла, непокътната”

Архангел  от гр. Arhangelos - "старши ангел, архангел"

Архип  от гр. Arhippos – “водач, началник на коне”

Архонд/и  от гр. arhontes  – “големец, господар”

Аспасия  от гр. aspasia – “приятна, мила”

Атанас, Атанаска    от гр. athanasios - "безсмъртен"

Атина   име от гръцката митология - богинята на войната, мъдростта и изкуствата

Афенди  от гр. afentes – “господар”

Афенда  от гр. afentia – “благородство, знатност”

Ванга, Вангел, Вангела, Вангелия  съкратено от Евангел - благовестител

Варвара  от гр. barbare- "варварка, негъркиня"; име на календарна светица - частица от мощите на св. великомъченица Варвара се намират в софийската църква "Св. Преображение"

Васил, Васа, Василка, Василена  съкратено от Василий - от гр. basileios - "царски, царствен"

Василиса - от гр. basilissa – “царица”

Велизар, Велизара  древнотракийско име, от гр. Velisarios пълководец на император Юстиниан

Виза, Визант, Византа, Византи  от гр. Byzantios - "византийски"

Врета - от гр. bretas – “грубо дървено изваяние, статуя, идол”

Генади(й) от гр. Gennadios - "благородник"

Гемо, Гемко - от гр. gemos – “товар, пълнеж”, прен. – чедо от сърце

Георги, Георгин, Геро, Гето, Гиньо, Гоце, Гошо от гр. georgos - "земеделец"; име на календарен светия

Герасим, Герас, Гераско  от гр. gerasmios - "почитан, почтен"; име на календарен светия

Герган, Гергана, Гери   видоизменено от Герги, Герга, а те от Георги

Грамо/а  от гр. gramma – “буква, писмо”, пожелателно име – да бъде грамотен

Григорий, Григор, Григоре(и)на  от гр. gregoreo - "бдя, стоя буден"; име на календарен светия

Данаил, Даниил - от гр. Daniel – библейски пророк

Дарий, Дария  от гр. Dareios - име на староперсийски цар и на календарен светия

Дафина, Дафинка, Дафин  от гр. dafne - “дафина, лаврово дърво”

Дафна, Дафне  като  Дафина

Делфина  от гр. adelfe – “сестра”

Демостен  от гр. Demostenes – старогръцки оратор

Деспа, Деспина  от гр. despoina - "господарка, госпожа"

Деспот, Деспотка  от гр. despotes - "господар, владика"

Диагор  от гр. Diagoras - име на старогръцки поет

Диаманди  от гр. diamanti - "диамант"

Димитър, Димитрина  а) разговорна форма от Димитри(й) - от гр. Demetrios - "посветен на богинята на плодородието Деметра", б) свързва се със свети Димитър. Много разпространено в цялата страна.

Дио  от гр. dios - "божествен; светъл"; име на календарен светия

Диоген  от гр. Diogenes

Дионис, Диониси(й)  от гр. Dionysios(син на Диас) - "посветен на бог Дионис"; имена на календарни светии

Домника, Домница  от гр. – , календарна преподобна

Доротей, Доротея  от гр. Dorotheos - "дар Божи" - име на календарен светия

Доситей  от гр. Dositeos – “даден от бога”

Драко  от гр. drakos – “змей”

Дросьо  от гр. drosos – “роса, прохлада”

Дуко  от гр. doukas – “вожд”, то от лат. “dux”

Евангел, Евангелия  от гр. euangelos - "благовестител"

Евантия  от гр. Euantia – “изобилие на цветя”

Евга  съкратено от Евгения или от Евгалия

Евгалия  от гр. eugalenos - "тих, спокоен, ясен"

Евгени(й)  от гр. Eugenios - "благороден, благопристоен" - име на календарен светия

Евгения  от гр. Eugenia - "благородна, благопристойна"

Евда от Евдокия

Евден/а  от гр. eudaimon - "щастлив, честит"

Евдоким  от гр. eudokimos - "похвален, успешен"; име на календарен светия

Евдокия  от гр. eudokia  "добра воля, благопожелание";  име на календарна светица

Евдоксия, Евдокси,Евдоси  от гр. eudoxia - "добро име, слава"

Евлампий, Евлампия  от гр. Eulampios - "блестящ"

Евлоги(й)  от гр. Eulogios - "благоразумен"

Евмений  от гр. Eumenios – “благосклонен”

Евпраксия  от гр. eupraxia - "щастие; добродеяние"

Евредика  от гр. Еurydike - име от гръцката митология - любимата на Орфей

Европиди  от гр.Europe – “Европа”

Евсевий/я  от гр. Eusebios – “благочестив”

Евстати(й от гр. Eustathios - "издръжлив, траен"; име на календарен светия

Евстрати(й)  от гр. Eustratios - "добър воин"; име на календарен светия

Евталия  от гр. Euthalia - "цъфтеж, разцвет"

Евтимий, Евтим, Евтима, Евтимия, Евта от гр. euthymos - "с добро настроение, благодушен, весел"; календарен светия

Евтихия  от гр. eutyhia - "щастие"

Егей  от гр. Aigeus

Екатерина  от гр. Aikatherini - име на календарна светица;  от katharos (гр.) - чист

Ексена, Ексения, Екса  от гр. euxenos - "гостоприемен" или съкратено от Поликсена

Елевтери, Елевтер  от гр. eleutheros  - "свободен"; име на календарен светия

Елевтерия  от гр. eleutheria - "свобода"

Елена от гр. Helene, сродно с hele (гр.) - "слънчева светлина"; в гръцката митология най-красивата сред жените, дъщеря на Зевс и Леда, станала причина за Троянската война.

Елен  мъжка форма от Елена

Еморфия  от гр. Emmorfia – “хубост”

Ендоника  от гр. Endonnike – “вътрешна победа”

Енике/о, Еника/ия  от гр. Ioannikios –  от Йоан

Ермен, Ермена, Ерменко, Ермин  от гр. heimarmene - "съдба"

Ерфан  от гр. orfanos – “сирак”

Ефария  от гр. euhareia – “прелест, съгласие”

Ефимия  от гр. Eufemia – “добро име, добра известност”

Ефрон   от гр. Eufron – “весел”

Ефросина  гр. eufrosyne - "веселие, удоволствие, радост"

Замфир/а, Зафир/а от гр. samfeiros - "минерал сапфир" (източни езици)- преход на з в с

Згуро  от гр. sgouros - "къдрав, къдрокос"

Зинаида  от гр. Zenais,-idos - "божествена като Зевс"

Зинови(й), Зино  гр. Zenobios - "божествен, Зевсовски живот"

Зисо  от гр. Zesos  – “ Да живее!”

Зограф  от гр. xografos – “живописец”

Зои, Зоя   гр. zoe - "живот"

Зосим  от гр. Zosimos – “препасан”

Зотико  от гр. xotikos – “жизнен”

Игнати(й), Игнат, Игна  от гр. Ignatios, лат. Ignatius (от ignis - огън); име на календарен свети

Иконом  от гр. oikonomos – “пестелив човек, домакин”

Иларион  от гр. `Ilarion – “весел, усмихнат”, то от лат. “”

Илия  от гр. `Ilias – “мой бог е Яхве”

Ипатия  гр. Hypatia - "върховна"

Иракли, Ираклия  от гр. Herakleios - "Херкулесов"

Ирина              гр. eirene - "мир"; име на календарна светица

ИринейИрин  гр. eirenaios - "мирен"; име на светия

Ирон  от гр. ieron – “светилище”

Исай, Исая, Иса  от гр. `Iosias – “бог помага”

Исидор, Исидора  гр. Isidoros - "дар на богиня Изида".

Йероним  гр. Hieronymos - "който носи свято име"

Йеротей  гр. Hierotheos - "богосвет, свят на Бога"

Йосиф  от гр. `Iosef  – “бог добавя”

Кайн  от гр. Kain –   евр., библейско

Калиопа  гр. Kalliope - "хубаволика"

Калистрат  от гр. Kallistratos - "добър войн"; име на календарен светия

Калус  от гр. kalos  – “добър”

Калоян  име от среднобългарската история ; гр. "хубав Иван"

Калояна  женска форма на Калоян

Калуд, Калуди, Калуда  от гр. kaloudi - "дар"

Камари  от гр. kamari – “гордост, украса”

Карп  гр. karpos - "плод"; име на календарен светия

Касандра  гр. Kassandra - име от гръцката митология; напоследък се свързва с героиня от популярен латиноамерикански сериал

Кателия  от гр. katelaios - "обилен с елей; много милостив"

Кено, Кеньо  от гр. kainos – “нов”

Керез  от гр. kerasi - "череша"

Кимон  от гр. Kimon - прочут атински политик и пълководец от V в.пр.Хр.

Кипарис  от гр. kuparissos – “дървото кипарис”

Киприан, Киприян, Кипро гр. Kyprianos - "от остров Кипър"; име на календарен светия

Кирик  от гр. Kerukos – “проповедник”

Кирил   гр. Kyrillos - "господарски"

Кирияк/и  от гр. Kiriakos – “неделен”

Клео  гр. kleo - "прославям"

Клеомен  от гр. kleos – “слава”

Клеопатра  гр. Kleopatra, име от старата история

Климент  от гр. klementos – “милостив”, то от латл “clementis”

Кодрат  от гр. Kodratos –  име на календарен светия

Козма гр. kosmos - "подредба; украса"; име на календарен светия

Кокона, Кокони  от гр. kokkona -  "госпожа; кокона"

Кора  от гр. kore - "девойка, дъщеря"

Корде, Корда  от гр. korda – “струна, млада лозова пръчка”

Коста, Косьо            гр. Kostas или съкратено на българска почва направо от Костадин

Крино, Крина от гр. krinos – “ цвете крин, лилия”

Крондьо, Кроньо  от гр. Kronos – божество от старогръцката митология

Ксант, Ксанти, Ксантия, Ксантина       от гр. xantos - "рус, русокос"

Ксения, Ксено  от гр. xenia - "тостоприемство"; име на календарна светица

Ксенофон  от гр. xenofon – “чуждоезичен”

Ламбри/а, Ламбрин(а)  гр. Lampre, блещяст- Великден

Ламбро  гр. lampros - "светъл, прекрасен"

Лариса  гр. Larissa - град Лариса

Леда  гр. Leda - име от античната митология

Леон, Леона  гр. leon - "лъв"

Леонид  гр. Leonidas - име от древногръцката история

Леонти/я  от гр. Leontios - "лъвски" - име на календарен светия

Мавро, Маври, Мавра  от гр. mauros - "черен" ; сравни с Черньо

Мавруди, Мавруда от гр. Mavroudis ; или преосмислено от мавруд - винен сорт грозде;

Магдалена, Магдалина  от гр. Magdalene; от град Магдала в Палестина

Май, Майя, Мая  от месец май или от гр. maia - "майчица" - в гръцката митология дъщеря на Атлант и Плейона, планинска нимфа, родила Хермес

Макари(й), Макарина  от гр. makarios - "блажен"; име на календарен светия

Малама  от гр. malama  - “злато”

Малта  от гр. malta  - “мека, нежна”

Маргарит,  Маргарита  от гр. margarites - "бисер"; преосмислено от цветето маргарита

Мелания  гр. melaina - "черна"; име на календарна светица

Мелетий  гр. Meletios - "ученолюбив"; име на календарен светия

Мерина, Мерима  от гр. merimna  - “грижа, безпокойство”

Меро  от гр. meros  - “част, дял”

Методи, Методия  гр. Methodios - "който изследва, води се по метод"




Гласувай:
0
1



1. liubitel - То според автора всичко е гръцко. ...
15.01.2017 23:37
То според автора всичко е гръцко.Нали се е прекръстил на грък, та иска да си защити името.
Г-н Аристотелис, чували ли сте името на император Константин /Костадин? То гръцко ли е?
А пък и името Дарий от гръцки идело? А Ной защо си забравил?
Клеопатра гр. Kleopatra, име от старата история? Какво в произхода е гръцко?
Около 3/4 от написаните горе имена са измислени от Вас. Те не съществуват никъде. Останалите са имена от балканските народи, на които сте сложили някакъв измислен от Вас превод "От гръцки".
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: aristotelis
Категория: История
Прочетен: 1590365
Постинги: 265
Коментари: 1484
Гласове: 298
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031