Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
26.05.2012 13:55 - ЧАСТ ПЪРВА: МНОГОЗНАЧНОСТ НА ЯВЛЕНИЕТО ПИСМЕНОСТ В ГРЪЦКАТА КУЛТУРА. КУРСОВА РАБОТА по “Старогръцка култура” на Калина Юлиева Босева ІІ курс
Автор: aristotelis Категория: История   
Прочетен: 11140 Коментари: 16 Гласове:
1

Последна промяна: 26.05.2012 23:54

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg
Постингът е посветен на "Д-р Спароток" и на останалите дълбоко комплексирани трако-българо-мауседонски мишоци, които развиват историческа порнография и забавляват като клоуни-палячовци циркаджйи читателите на Блог.бг      Софийски университет “Св. Климент Охридски” Факултет по класически и нови филологии  Катедра: Класическа филология    Многозначност на явлението писменост в гръцката култура
 Курсова Работа по “Старогръцка култура”   на Калина Юлиева Босева  ІІ курс  Фак. № 50756  София 2006 г.  Съдържание    Увод    ІІ. Думи, означаващи “буква”, “знак”, “пиша”   gravmma, grafhv, gravfw   sh"ma, shmaivnw   carakthvr, caravssw   stoicei"on, tov    І. Митологични фигури, свързани с писмеността   Прометей   Хермес   Кадъм   Паламед   Лин    ІІІ. Податки за писмеността у някои антични автори   Омир   Херодот   Платон   Диодор Сицилийски    Заключение  
Многозначност на явлението писменост в гръцката култура

 Увод   Записването на езика, употребата на писмени знаци, които фиксират значението на думите и очертават техния смисъл, е основополагащо за гръцкото съзнание. В Елада възпитанието, част от което се основава на кодификация, има огромно значение за удържането и възпроизвеждането на собствената културна идентичност и за самото функциониране на гръцкото общество.

Ако разглеждаме културата на Елада като многообразие от структури, използващи модули с различен обхват, то писмеността е явление, което със своята многозначност прониква навсякъде и самото то представлява съвкупност от смисловоносещи единици, които чрез преструктуриране могат да станат носители всякаква информация. Митологията може да се разглежда като типологична характеристика на гръцката култура и освен че обяснява възникването и съществуването на света, тя го йерархизира.

Гръцката митология е изначалното средство за идентификация за цяла Елада и за да съществува някакъв предмет, явление или понятие в гръцката културна среда, то трябва да има митологичен архетип и неговият произход да е видян в митологията.

Настоящата курсова работа ще направи опит да разкрие някои основни функции на писмеността в гръцката култура, отразени в митологията и в значението на думите, служещи за обозначаване на понятията “буква” и “знак”, тъй като тези две области са преки индикации за начина на мислене на древния елин.

Изхождайки от виждането, че развитието митологичните персонажи се оформя на базата на асоциативното мислене и че езиков еквивалент на това явление е натрупването на значенията на думите, ще разгледаме проблема за явлението “писменост” или “писано слово” в два аспекта – интуитивно митологичен и интуитивно езиков, тъй като митологичните персонажи и значенията на думите по същност са резервоари на смисли, отразявящи многозначността на явлението писменост.
Ще разгледаме и избрани цитати от антични автори в периода ІХ –І в пр. н. е., които дават сведения за произхода на буквите, в качеството им на пример от изворовия материал за систематизираните наблюдения над езика и митологията.
 
      Думи, означаващи “буква”, “знак”, “пиша”   Също както около митологичните фигури се образуват напластявания от митове на различни асоциативни нива, така се формират и различните конотации около смисловото ядро на думата. Те често са отражение на развиващата се човешка интуиция за конкретното понятие, чиято многозначност се развива. Двете явления засвидетелстват едни и същи функции.  
gravmma, ato", tov – 1. буква, 2. a) писание, съчинение книга, b) писмо, c) грамота, документ, d) списък, e) надпис, f) картина 3. a) (pl.) – елементарни знания, b) литература, науки, ученост.
grafhv, hJ – 1. рисуване, рисунка, картина, 2. a) писание, съчинение, b) писмо, c) документ, d) надпис, 3. (писмена) жалба или обвинение в съда.
gravfw– I.act. 1. драскам, чертая, изрязвам 2. рисувам, пиша, записвам, описвам, писмено съобщавам, поръчвам, предлагам, предписвам ІІ. med. 1. написвам си, карам да ми напишат/ нарисуват 2. a) подавам жалба, b) (pass.) обвинен съм.
  Значенията на gravmma символично проследяват развитието на писмеността. Като се започне от “надпис” и “списък”, което се отнася към отчетната функция на писмото, сетне “документ”, което може да се свърже с идеята за доказателственият му аспект. Това ни препраща към Паламед и Хермес и функциите, които те представят. “Писмо” ни отпраща към вестителската функция и преноса на информация – отново към Паламед и Хермес, които са вестители.
Най-накрая се стига до по-широките функции на писмеността в литературата и науките, и като хранилище на знания и сама по себе си някакво познание. Това е нивото на цивилизатора Прометей, но там намират място и интуициите на Паламед и Лин. Значението “картина” може да се тълкува като реминисценция на пиктограмите като ранна форма на писменост, преминали през дълга еволюция, от същността си на схема на конкретен материален обект, до същността си на абстрактен знак със звуков еквивалент.
Това изглежда много по-ясно изразено в значенията на grafhv и gravfw, където значението “картина” е допълнено от “рисунка”, “рисувам”, “драскам”, с което се представя и първоначалният начин на изписване.
Знаците най-често са били издрасквани върху глина или камък, често като посветителни надписи върху съдове. Значението на grafhv “писмена жалба в съда” и на gravfw “подавам жалба/ (pass.) обвинен съм” ясно показва, че интуицията за доказателство, която личеше у Паламед се е развила напълно и писмото е станало неотменна част от съдебната система на гръцкия свят.
Свидетелските показания, обвинението и оправданието, нямат сила докато не бъдат записани, защото словото е неизменчиво.

Но както отбелязва Платон във “Федър” за разлика от човека писаното слово не може да отговори на въпроси, за да бъде ефективно, то трябва да се съпътства от устна реч, да се интерпретира, но написаното все пак остава каквото е било и не променя мнението си. То е доказателство, именно защото не се мени според ситуацията и публиката и може да се приеме за абсолютно редом с истината.

sh"ma, ato", tov – 1. а) знак, белег b) знамение, поличба, предсказание, чудо c) следа от нещо, сигнал, заповед, парола, 2. a) изображение, образ, b) печат, c) писмо тайни писмени знаци, d) военно знаме, герб, e) надгробен паметник, герб, f) съзвездие, знак от зодиакалния кръг, 3. доказателство, признак.
shmaivnw – I.act. 1. означавам, отбелязвам, подпечатвам, поставям знак 2. a) давам знак (заповед) b) поръчвам, накарвам, c) господар съм d) предсказвам, разкривам волята си, указвам (за боговете), служа за знамение, означавам (за неща) e) казвам, говоря, съобщавам, разкривам, разяснявам, донасям, доказвам ІІ. med. 1. обозначавам си, вземам си бележка, запомням, запечатвам си 2. тълкувам си, предполагам, заключавам.
  Значенията на sh"ma и shmaivnw за “поличба” и “предсказвам”, “служа за знамение” ни отпращат към Хермес и неговите гадателски умения и Прометей, който учи хората да гадаят. Очевидно писмото се свързва и с провиждането на бъдещето, макар, че гаданията са по-скоро проява на екстаз или ентусиазъм, отколкото на разума, а писаното слово е присъщо на разума.
Но доколкото чрез Хермес се предава волята на боговете и всяко гадание всъщност е проява на божеството, вероятно тук написаното би могло да се интерпретира като някакво средство, нещо, което посредничи между човека и бога. Може да се каже, че твърде рано писаното слово започва да уговаря и “търговските” отношения между богове и хора. Посветителните надписи са “доказателство” за заслуга към божеството и биха гарантирали евентуална услуга в замяна.

Тези отношения на взаимност и реципрочност с божествения свят се разкриват най-напред в “Илиада”, а що се отнася до посветителните надписи това е явление, за което има твърде много примери в Гърция и извън нея.
Значенията “печат”, “подпечатвам” продължават идеята за запазване и пренасяне на някаква информация и утвърждаване на нейната истинност. Допълнено от значението “разкривам волята си”, “съобщавам” това отново препраща към Хермес и ролята му на вестител и покровител на търговците и измамниците.

Заедно с основните си значения, които са “означавам” и “отбелязвам” shmaivnwдемонстрира рефлексията на езика за самия себе си и неговата писмена форма – глаголът вмества в себе си всички основни направления на понятието писменост от простата му функция на система от белези, чиято комбинация съхранява информация, през неограничената му възможност да конфигурира смисли и концепции, които по рано не са съществували, до ролята му на незаменимо средство на комуникация.
Значението “надгробен паметник” отпраща към функцията на писмото като памет на живите за мъртвите, като средство за обезсмъртяване.
Това е много ясно показано в един цитат от Диодор Сицилийски: “Кой човек наистина може да съчини подобаващ химн във възхвала на научаването на буквите? Защото само с това знание мъртвите пребивават в паметта на живите”.
Гърция развива особена чувствителност на тема забрава и спомен. За омировия човек следата, която ще остави името му през поколенията се оказва много по-важна от самия живот. Първоначално разбирането за славата, която трае след смъртта, не се обвързва с писаното слово, но то като начин за съхранение на информация с времето се налага и в тази сфера и епитафиите се отделят като цял жанр.
carakthvr, h"ro", oJ – a) издълбан белег, знак, печат, буква, отпечатък (на монета), издълбано изображение b) отличителен белег, особеност, отличително свойство (черта), характер, чертите на лицето, говор, наречие, стил.
caravssw, ttw – 1. а) остря, заострям, точа, b) чертая, дращя, браздя, разрязвам, разделям, разкъсвам, одрасквам, наранявам, с) връзвам, отпечатвам, написвам, зачерквам, 2. прен. а) дразня, ядосвам, наострям, b) обиждам, огорчавам, оскърбявам, c) pass. огорчен съм, гневя се.

Думите carakthvr и caravssw се отнасят предимно до физическата същност на буквите. Най-напред като знаци, отпечатани върху някаква повърхност. Значенията “дращя”, “браздя” имат връзка с първоначалния начин на изписване на буквите (както при grafhv и gravfw). Това само по себе си има значение за тяхната форма, тъй като особеностите на материала имат влияние над външните белези на писмото.

Линейните писма, както и първоначалните варианти на гръцката азбука се състоят изключително от съчетания на прави линии, а се избягват заоблените форми например, което се дължи на характера на писането – издраскване на знаците върху мека глина или камък.

Carakthvrпредставя писмения знак като форма, притежаваща особености. Това отпраща към Лин, който оформя буквите и ги нагажда според елинския диалект, което е израз на общата идея, че при усвояването на писмеността от съответна общност, тя я променя съобразно себе си, съобразно езика, понятията и целите си.
Буквата е белег, но в развитието на писмеността първоначално пиктограмите обозначават предмет, после понятието се абстрахира и започва да означава не предмета, а думата, с която е назован и от там раздробен на звукове, става абстрактна градивна частица за всякакви понятия, при това в тясна връзка с езика и произношението.

Ако пиктографските знаци могат да бъдат разбрани и от носители на различни езици, защото по същност са пряко отражение на предмета, то азбуката е вид код, договорен между представителите на дадена общност, той е понятен само за носителя на съответния език, за посветения в този код. Това личи и в значението на sh"ma “тайни писмени знаци”.
Така парадоксално буквените писма позволяват широка грамотност, защото са с по-малко знаци и са по-лесни за заучаване, но практически те се оказват много по-разграничаващ културен белег от една по-примитивна пиктографска писменост. Така “отварянето” на културата всъщност я разграничава и “затваря”.
  stoicei"on, tov - а) черта, знак, буква (в смисъл на звукова стойност), pl. азбукаb) pl. основа, начало, елемент, c) небесните тела, звездите, зодиалника знакове, d) сянката на слънчевия часовник, e) основно понятие, принцип.   Значенията на stoicei"on засвидетелстват едно от най-важните нововъведения в писането, а именно азбуката като система от знаци, отговарящи на конкретен звук. Ключов момент от развитието на човешкото мислене е осъзнаването на езика, като състоящ се от градивни елементи, подобни на атоми, т.е. неделими частици, които могат да бъдат прегрупирани по-всевъзможен начин, за да станат носители на един или друг смисъл.
Кратния и сравнително малък брой символи прави писмеността достатъчно лесна за употреба, за да се използва в по-широка среда и нейното демократизиране съвпада с общата тенденция за демократизация в гръцкия свят.

Както чрез широката употреба на писмото информацията става достъпна за много хора, така постепенно тенденцията в мисленето стига до идеята, че правото на гражданска позиция и собственост също могат да бъдат по-общодостъпни. Тази многозначност на явлението, която е отразена в митологията, показва тоталното разпространение на този нов инструмент за идентификация.

Писмеността се превръща в “принцип” на мисленето, който може да служи за систематизация на заобикалящия свят.

Звуковата стойност на буквите, видени като своеобразната нотация на мелодиката на езика, засвидетелствана и в мита за Лин, се отнася към словото като физическо явление, като жива реч. Писането е мислене в структура, превеждане на един код в друг, което дава възможност за осмисляне на самия език, води до интерес към неговата собствена структура и зависимости, развива аналитичните умения на човека.

  Митологични фигури, свързани с писмеността

 Митологията свързва произхода, оформянето, функциите и разпространението на гръцката азбука най-вече с фигурите на Прометей, Хермес, Кадъм, Паламед и Лин.
Системата на персонажите се състои от двама богове, двама герои и един митичен певец, олицетворяващи различни аспекти на явлението “писменост”.
На първо място трябва да бъде разгледан Прометей, тъй като той предхожда останалите не само във вътрешната митологична “хронология”, но и по значение.
Прометей е представител на титаните – старото поколение божества, Хермес е пратеник и посредник на волята на олимпийските богове, йерархично в подредбата следва Кадъм – странстващ герой и цар основател, вестителят и изобретател Паламед и накрая Лин – митичен певец, чието родословие с времето е изведено от Хермес.
   Прометей

 Син на титана Япет и на Океанидата Климена. Самото име Прометей (Προμηθεύς), което означава “отнапред премислено”, представя една от основните идеи на писането – да изважда наяве, да кодифицира предварително замислени същности. Титанът защитава хората, когато Зевс иска да ги унищожи.
Измамва върховното божество при делбата на месото от жертвоприношението, давайки ключ към основното разграничение между хора и богове – смъртните имат нужда от храна, за да оцелеят, а безсмъртните имат много повече нужда от почит.
Но употребата на храна по нищо не отличава човека от животното, така че трябва да бъде направено и това разграничение, за което Прометей също има принос –  функциите му се отнасят до “очовечаването” на човека, той е богът цивилизатор. Но докато разликата между богове и хора е факт, който само е засвидетелстван чрез Прометей, то разграничаването на човека от животното може да се нарече процес, за чието протичане титанът има особени заслуги.
Прометей дава на хората огъня въпреки волята на Зевс. Дори според някои митове създава първите хора от глина. По-късни митове му приписват много по-сериозни цивилизаторски дейности освен заслугата за употребата на огъня, което е основна стъпка в човешката еволюция. Прометей разкрива на смъртните богатствата на земята, които според Хезиод Зевс държи скрити от хората. Изобретява корабите, показва им как да впрягат добитъка. Преди него хората не познават силата на лечебните билки, научава ги как да приготвят лекарства.
Установява начините за гадаене, как да се тълкуват сънищата и летежа на птиците. Показва им изгрева и залеза на небесните звезди. Научава хората да четат и пишат и им дава всички изкуства. С други думи титанът превръща хората в не просто оцеляващи, а разсъждаващи и творящи същества.

Заслугите на Прометей към човечеството обхващат абсолютно всички сфери на гръцката идея за цивилизованост – земеделие, религия, природни и точни науки и изкуства.

В митовете за цивилизаторската дейност на Прометей е отразена и още една ключова същност на писането, а именно изтръгването на понятията от мрака на хаотичното съзнание, т.е. систематизирането и подредбата.
Огънят е първичната светлина и първичният начин за обработка, той поставя началото на цивилизоването, а писмеността е вторичният начин на обработка, защото чрез нея се обработва мисълта и чрез образованието се изгражда личността на човека.

Обучението се асоциира със светлина, с просветление в съгласие с реда и хармонията и в противовес на хаоса, който се асоциира с мрак. Така Прометей носи “просветлението” на страдащото човешко племе – първо чисто физически чрез огъня, сетне и на интелектуално ниво, учейки хората да мислят, като едновременно с това доразвива възможността на човека да преобразява света около себе си като си служи със сечива.
Прометей открива за човека пътя към творчеството и то не само като предава уменията на изкуството, но и средството за неговото запазване през времето – творческата памет и писмеността.

Наличието на писменост е един от задължителните елементи на високата култура, защото чрез писането се съхранява информацията, а това позволява нейното натрупване, интерпретация и усъвършенстване на познанията в дадена област.
Митовете за Прометей разкриват писмеността като един от “очовечаващите”факторите или дори като краен и неотменен етап от процеса на цивилизоване, превръщащ сборът от хора в общество.

    Писмеността има заслуга за развитието на изкуствата, за разпространението на културата, за установявяне на по-точни отношения на взаимност между богове и хора, тя слага ред в стопанската дейност на човека.   
Хермес
  Хермес е от следващото поколение богове, родителите му, Зевс и Мая, задават неговата двойнствена природа на посредник. Той е свързан с музиката и изкуствата. Изобретява флейтата и лирата (заради последната получава гадателски способности от Аполон). Първоначално е аркадски бог на ветровете и дъжда, откъдето се извежда и основната му функция на вестител на Зевс и олимпийските богове. Тъй като Хермес е носител на божествената воля, владее и изкусната реч, затова става покровител на училищата и палестрата. Той е бог на търговията, покровител на търговците от една страна и на крадците и измамниците от друга, което изглежда парадоксално.

Тук можем да видим отражението на връзката на словото с търговията, неговата стойност като документ, но и като средство за лъжа, тази интуиция е разкрита допълнително при Паламед и злочестата му съдба. Освен, че писмеността е необходима за осъществяването на търговията като залог за справедливост, защото с нея и с мерните системи се осигурява отчетност, именно чрез търговията писмеността е и разпространена. Тази идея добива пълното си изражение в митовете за Кадъм.

Една от другите много важни функции на Хермес е катоводач на душите в отвъдното – yucopompov", то е посредник между двата свята, а оттам и бог на сънищата, тъй като те също идват от света на сенките.
Дървените и каменните му статуи – херми – служат като гранични камъни и талисмани по пътищата и кръстопътищата, т.е. той е водач и на пътниците.

В гръцките представи инвенцията е присъща предимно на боговете, а измислянето на писмеността естествено се свързва с бога на сладкодумието, с изкусния бог, тъй като превръщането на словото в знаци и картини първо може да се разглежда като вид изкуство вид изкуство и второ като измерение на фундаменталната функция на бога вестител: Хермес превежда всичко, на всички нива и във всички направления – души в отвъдното, сънища от отвъдното в реалността. И като бог на пренасянето на знания и послания, приляга му да е измислил писмеността точно в тази й комуникативна функция.
   Кадъм   Внук на Посейдон, син на финикийския цар Агенор и Телефаса (или Аргиопея), Кадъм става основателят на Тива. Той е царят-търсач, царят-новатор, царят, който пътешества, вдъхновен и напътстван от божествата.
Митът за неговите странствания и двубои с чудовища се свързва със съществуващите още през микенската епоха връзки на Тива с Мала Азия, което се доказва исторически и от намерените в Тива цилиндрични малоазийски печати.

Така в резултат на фолклорно преосмисляне на исторически факти, на Кадъм се приписва традиционно изобретяването на азбуката, която е с финикийски произход.
Азбуката се представя като резултат от търсене и заимстване. Това е олицетворение на откривателската сила на писмеността, чрез нея се осъществява културният синтез.
Всяко значимо откритие вече е направено от някого преди и тази идея при гърците често преминава в позоваване на Египет и Вавилон при нужда да се придаде авторитет на някое становище.

Тоест, гръцката култура няма претенциите за абсолютна иновативност, тя не е измислила всичко, но е преосмислила всичко, тя заема, асимилира и подобрява всяко откритие.
Митовете за Кадъм олицетворяват обработващата функция на елинското мислене чрез толкова важен пример, какъвто е писмеността, а в чисто географски план представите на гърците за съществуващия обозрим и културно усвоим свят.
Те са считани за митологично отражение на дорийското нашествие и на търговските пътища, а именно търговията е сферата, от която тръгва писмеността и посредством която се осъществява нейното териториално разпространение.
   Паламед

 Син на евбейския цар Навплий и Климена. Паламед е гръцки герой, комуто се приписват изнамирането на някои букви от азбуката. Най-често става въпрос за буквата Y, която той измисля докато наблюдава полета на жеравите. Според други източници той не е изнамира буквите, а ги преподрежда, докато самите букви са донесени от Кадъм. Сочен е за изобретател на цифрите, на сеченето и използването на монети, също и на мерките и теглилките, изчисляването на продължителността на месеците според траекторията на звездите, ориентирането по звездите в корабоплаването.
Изобретенията на Паламед са средствата на търговията – парите, мерките и транспортът, без които тя би била практически невъзможна.
Търговията е важна за гръцкия начин на мислене, тъй като чрез нея се извършва културния обмен, чиято стока в един момент, а по-късно и универсално средство, се оказва писмеността.
В контекста на персонажа на Паламед писмеността се сдобива с още едно от градивните си измерения – тя се превръща в доказателство, в залог за истинност.
Паламед измисля играта на дама, също и игрите на зарове и кокалчета, за да си отвличат хората вниманието по време на глад, или за да разнообрази лагерния живот на войниците. В Платоновия мит (в цитат 4) също са обединени тези две изобретения – писмеността и игрите, като и двете, заедно с изкуствата са приписани на бог Тевт (Тот).
Между игрите на дама и зарове и писмеността има интелектуална връзка, защото и двете са основани на принципа на комбинаториката – чрез разместване на знаци образуват различни смисли или резултати.
Паламед е вестител и посредник, пренасящ писма.
Навлича си омразата на Одисей, разкривайки, че се той преструва на луд, за да не замине на война. В последствие Одисей му отмъщава като пише фалшиво писмо и обвинява Паламед в предателство, за което той е убит с камъни и смъртта му става символ на несправедлива гибел.

В отмъщението на Одисей прозира и друг мотив в осмислянето на писмеността: писаното слово се възприема като неоспоримо доказателство, но това дали то засвидетелства истина или неистина, зависи от целта и автора. Писмеността е пренос на всякаква информация, тя е безкритична, затова може да пренася реалност и абстракция, истина и лъжа, еднакво съдбоносно.
  Лин

 Лин е гръцки митичен певец, чиято основна функция се задава от родословието му. Според някои митове е син на Аполон и Псамата, според други – на Амфимат и някоя от музите Урания, Калиопа или Терпсихора, което е израз на връзката на персонажа с астрономията, епическата поезия или поезията и танца. На Лин се приписва изобретяването на ритъма и мелодията, както и придаването на окончателното име и форма на буквите, получени от Кадъм (този мит е разгърнат в цитат 6 от Диодор).
Функциите на Лин са по някакъв начин потвърдени и засвидетелствани от произхода му, затова в процеса на еволюирането на образа се променила и идеята за родословието му и по-късно той се смятал за син на Хермес.
Връзката на Лин с писмеността е по-особена. Тя препраща към интуицията за музикалността на словото и ритмичността на езика, който също има нужда от своеобразно “нотиране”.
  Установен факт е, че не гърците измислят писмеността, но точно в гръцката култура тя придобива този съвременен вид и употреба, в качеството й на материален носител съхраняващ и предаващ фактическа и абстрактна информация. Азбуката твърде вероятно е заета от финикийците предимно за счетоводни цели, което личи и от предишните употреби на старите сричкови писмености в микенската и минойската епоха.

Прометей, Хермес, Паламед и Лин отразяват прехода от тази тясно отчетна употреба към създаването на свързани писмени текстове, които постепенно започват да се използват във всички сфери на човешката дейност включително създаването на литература – навлизането на писмеността в останалите модули на гръцката култура.

В митовете за Кадъм са отразени произхода и разпространението на азбуката, както и асимилиращия рефлекс на гръцката култура, който е основополагащ за елинския начин на мислене.
   Податки за писмеността у някои антични автори

 Омир
У Омир бихме могли да открием писмеността като интенция, намерение, тя представя някаква реалност в зародиш. Това може да се свърже с гръцките представи за съдбата и оттам с божествената воля и нейната проява в знаците от боговете. Изразител на Омировата интуиция за писмеността е героят от “Илиада” Паламед.

Тъй като Омировите поеми представят живота от микенската епоха, а и по време на възникване предхождат донасянето на буквената писменост, се смята, че в цитат 1 под sh"ma се има предвид микенския линеар Б.

Това писмо се е пишело или по-точно се издрасквало на непечени глинени плочки, така наречените таблички, за които става дума и в цитата. Самата употреба на думата sh"ma, отново ни връща към идеята за тайнопис със съдбовно значение. Цитатът също така подлага на тълкуване и проблематичната истинност на кодифицираното слово – ако писмото не се възприемаше като безспорно, Белерофонт нямаше да бъде изпратен да премери сили в рискована битка с Химерата.
Тук виждаме писмеността като драматичен изразител на нечия участ, а тази участ се явява нечия интенция, прехвърлена за изпълнение другиму.
 
Гласувай:
2
11. merlin68 - "В митовете за Кадъм са отр...
26.05.2012 23:01
"В митовете за Кадъм са отразени произхода и разпространението на азбуката, както и асимилиращия рефлекс на гръцката култура, който е основополагащ за елинския начин на мислене."

Много правилно го е казала студентката - крадвайки от тук, от там и хоп получава се елинизъм:)
Чудя се само дали и ти aristotelis, не си краднал тази курсова работа за да я използваш не по предназначение:)
цитирай
2. aristotelis - Гърция се закани че мики-мауседония ще види Европа и Нато през крив макарон и с набит вибратор на гъза!
26.05.2012 23:44
merlin68 написа:
"В митовете за Кадъм са отразени произхода и разпространението на азбуката, както и асимилиращия рефлекс на гръцката култура, който е основополагащ за елинския начин на мислене."

Много правилно го е казала студентката - крадвайки от тук, от там и хоп получава се елинизъм:)
Чудя се само дали и ти aristotelis, не си краднал тази курсова работа за да я използваш не по предназначение:)

цитирай
3. анонимен - БЪЛГАРИЯ , КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!
26.05.2012 23:57
БРАТЯ! БЪЛГАРИЯ , КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!
т.н.ТРАКЕДОНИСТИ-АВТОХТОНИСТИ , СА ТРОЯНСКИЯ КОН НА ПАНТУРКИЗМА.
цитирай
4. d3bep - Аристотеле, ти подчертано си го...
27.05.2012 00:10
Аристотеле, ти подчертано си говориш сам баткиш. Повтаряш едни и същи работи и се подкрепяш като анонимен.

По принцип е добре да споделиш тея си преживявания с личния ти лекар, да видиш той какво ще каже, вместо да споделяш с нас копирани от тук оттам и недосмислени, предимно от теб самия, линкчета.
Елине...
цитирай
5. анонимен - Проф.Сиктиридис
27.05.2012 10:45
Проф.Сиктиридис
....................................................................................................................
Братя Вулгари!

Гледам,че слънчасалия нубиец т.н. d3bep
в блога си,пак е започнал да осквернява
свещените гробове на гърци,траки и фараони.
Да рови с мръсните си пръсти, костите на нашите
паднали ироес в Троя-Ахилеас и т.н.
Предупредих изрично тук,
тракедонистите и техния главатар кукера кукловод:
Не търсете под телето вол.
И...не си играйте с мадурите на ИСТОРИЯТА!
Търсейки девиденти sorry дивиденти,
демек файда (кьор софра)!
Никoй няма да ви позволи безнаказано,
да изопачавате и крадете чужда история,
без да ви прекърши грабливата мръсна ръка.
Моля не бъркайте в историята с тези ръце, дето ровите
в кофите за боклук .
Помнете: Проклятието на фараоните-
който оскверни гроба...

Проклятието на Траките
"Знаете ли защо на България не и върви и все има лоши политици и народът е изпростял и защо се циганизирахме толкова? Ами защото тези земи, на които е днес България са проклети, над тях дебне проклятието на Траките.
Който и народ да живее тук няма да сполучи! Затова много българи преуспяват по-добре в чужбина - Стоичков, Райна Кабаиванска, Джон Атанасов, Бербатов."

Не забравяйте и прокобата и проклятието,
смърта на "дамата с тюрбана"
ЛЮДМИЛА ЖИВКОВА ГРОБНИЦАТА НА БАСТЕТ В СТРАНДЖА!
Мистерията под връх Градище.

Боже,пази България!


цитирай
6. merlin68 - 2. aristotelis - Гърция се закани че ...
27.05.2012 14:30
2. aristotelis - Гърция се закани че мики-мауседония ще види Европа и Нато през крив макарон и с набит вибратор на гъза!
26.05 23:44

Думите ти може да се окажат пророчески само, че по отношение на Гърция.
цитирай
7. aristotelis - Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език, също като Исус,
27.05.2012 16:33
merlin68 написа:
2. aristotelis - Гърция се закани че мики-мауседония ще види Европа и Нато през крив макарон и с набит вибратор на гъза!
26.05 23:44

Думите ти може да се окажат пророчески само, че по отношение на Гърция.

Македонија е земја со грчко име, српска црква, бугарски народ и јазик, 25,7 отсто
Албанци од кои 120.000 фалсификат?! Ич не ни е лесно! :) Загрижен Македонец
Този текст е публикуван в македонския вестник „ Вечер “ в рубриката „Думи на деня“, като нарочно не променихме нищо в правописа.
Докладът на Европейската комисия (в текста на представения по-рано този месец доклад за напредъка на Македония липсва думата „македонски“ като определение за езика, на който се говори в страната). Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език, също като Исус, за когото никой не знае на кой език е говорел. Може би и той е говорел македонски“, продължава Ружин. „Политическият екстаз на премиера (Никола Груевски) беше развален от прецизния и неумолим доклад на ЕС. Таман и той започна да вярва в своята идилична приказка за Македония и лошите еврократи му развалиха плановете. Идиотските македонистки исторически тези днес получават отпор не само от учените по цял свят, но и в самата Македония - нещо, което не се бе случвало 65 години. Експрезидентът Бранко Цървенковски онзи ден каза, че “античният македонизъм е обречен на тежко историческо поражение”. А експремиерът Любчо Георгиевски иронично забеляза, че следващата стъпка на управляващите ще бъде да открият “антични югославяни”.
цитирай
8. анонимен - - 7. merlin68
27.05.2012 19:06
Не мога да разбера, защо онанистите т.н. тракедонисти-автохтонисти се срамуват от произхода си и имат комплекси за малоценност,след като дори Азис, Софи Маринова признаха и се гордеят с циганския си произход.

цитирай
9. merlin68 - Не мога да разбера, защо онанистите ...
27.05.2012 22:45
анонимен написа:
Не мога да разбера, защо онанистите т.н. тракедонисти-автохтонисти се срамуват от произхода си и имат комплекси за малоценност,след като дори Азис, Софи Маринова признаха и се гордеят с циганския си произход.Лошо няма, вие циганите също сте дали нещо на света - гордейте се.
цитирай
10. merlin68 - 2. aristotelis - Гърция се закани че ...
27.05.2012 22:49
aristotelis написа:
merlin68 написа:
2. aristotelis - Гърция се закани че мики-мауседония ще види Европа и Нато през крив макарон и с набит вибратор на гъза!
26.05 23:44

Думите ти може да се окажат пророчески само, че по отношение на Гърция.

Македонија е земја со грчко име, српска црква, бугарски народ и јазик, 25,7 отсто
Албанци од кои 120.000 фалсификат?! Ич не ни е лесно! :) Загрижен Македонец
Този текст е публикуван в македонския вестник „ Вечер “ в рубриката „Думи на деня“, като нарочно не променихме нищо в правописа.
Докладът на Европейската комисия (в текста на представения по-рано този месец доклад за напредъка на Македония липсва думата „македонски“ като определение за езика, на който се говори в страната). Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език, също като Исус, за когото никой не знае на кой език е говорел. Може би и той е говорел македонски“, продължава Ружин. „Политическият екстаз на премиера (Никола Груевски) беше развален от прецизния и неумолим доклад на ЕС. Таман и той започна да вярва в своята идилична приказка за Македония и лошите еврократи му развалиха плановете. Идиотските македонистки исторически тези днес получават отпор не само от учените по цял свят, но и в самата Македония - нещо, което не се бе случвало 65 години. Експрезидентът Бранко Цървенковски онзи ден каза, че “античният македонизъм е обречен на тежко историческо поражение”. А експремиерът Любчо Георгиевски иронично забеляза, че следващата стъпка на управляващите ще бъде да открият “антични югославяни”.


Гледам, че си странно неинтелигентен като за елин, очевидно не схващаш какво ти казвам, затова ще ти го поясня.
Скоро най-вероятно няма да имате думата да налагате вето, както в ЕС, така и в НАТО.
Само се чудя, гърците дали ще излязат толкова глупави та сами да се пуснат от еврото, или ще се наложи ЕС да ги изрита, ти как мислиш.
цитирай
11. aristotelis - Мауседонска историческа порнография! А македонците ли говорят български език или Българите говорят македонски?
27.05.2012 23:08
До merlin68....Нямаш достатъчен умствен капацитет за да разбереш, ти си като папагалче и повтаряш каквото пише кенефистанската или курвистанската БГ-ФИРОМСКА преса а в същото време 150.000 българи работят в фалирала гърция и издържат семейставата си в българия, защото просто българия е гробище, за ФИРОМ и дума не може да става защото е кенеф!.......Светлини години си далече от гръцката психика а това е нормално защото когато гърците са създали европейската цивилизация и през 776 год. преди христа са провеждали олимпйиски състезания вие сте се люлели на клона хванати с опашката и ви нямало на света дори като сперматозойди или ако ви имало някъде сте мяукали както котките и лаели като кучета, диви и варвари без писменост до 9-ти век след христа!!!
цитирай
12. анонимен - Тракедонистите са сбирщина от кол и ...
27.05.2012 23:44
Тракедонистите са сбирщина от кол и въже и единственото което ги обединява е че са национални продажници. Готови са и през трупа на България да преминат само и само да си постигнат пъклените цели които им дирижират.
цитирай
13. mokrenski - За името ти да питам, ако може.
30.05.2012 18:22
Аристотел не беше ли онзи философ, който бил учителя на Александър Велики по риторика? Не беше ли той същият онзи Аристотел, който гърците от Атина изгонили заедно с всички македонци от града след смъртта на царя, само защото бил македонец? На същият този омразен на атиняните македонец днешна Гърция кръсти университета в Солун. Съдбата си играе с нас, но тово е направо анекдот.В тази връзка си мисля, че този псевдоним не ходи на "Арстотелис".
цитирай
14. aristotelis - Кога ли посетихте за последен път психиатър? Спешно се нуждаете от лекарска помощ за лечение на дълбоката комплексарщина за малоценост и мауседонска порнография
30.05.2012 21:58
mokrenski написа:
Аристотел не беше ли онзи философ, който бил учителя на Александър Велики по риторика? Не беше ли той същият онзи Аристотел, който гърците от Атина изгонили заедно с всички македонци от града след смъртта на царя, само защото бил македонец? На същият този омразен на атиняните македонец днешна Гърция кръсти университета в Солун. Съдбата си играе с нас, но тово е направо анекдот.В тази връзка си мисля, че този псевдоним не ходи на "Арстотелис".

цитирай
15. andromen - ....
17.08.2012 15:31
...словоблудството ти край няма. Ти с тази уста ли целуваш?....
И е толкова прозрачен генезисът на това злобо-излияние, че се питам: ти защо мърсиш тази земя? Иди си в мир там, където те тегли комплекса...Защото релацията между древните елини и съвременното население, обитаващо голите ви чукари е равна на имагинерна нула. И вие си го знаете и това ви виси като камък на шията. Както го знае и С. Хънтингтън ("Сблъсъкът между цивилизациите"), който в процеса на обяснение на причините за възникването на границите на Западната цивилизация, категорично си го казва - "...Гърция се счита за част от нея само поради приемането на постулата за древногръцката демокрация" - най-големият мит в цялата история...
Иначе е вярно много простотия има по нашата земя...Но по вашата няма ли?
Или забравяш, че Господ затова ви е направил гроззновати и уродливи...
цитирай
16. shtaparov - Финикийската писменост ще стане ...
12.03.2019 06:31
Финикийската писменост ще стане гръцка тогава,когато Българската Кирилица стане чукотска.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: aristotelis
Категория: История
Прочетен: 1590286
Постинги: 265
Коментари: 1484
Гласове: 298
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031