Потребителски вход

Запомни ме | Регистрация
Постинг
19.05.2012 22:17 - "Линеар А и Линеар Б": Лекция по-История за Студенти използван в София в СУ "Св. Климент Охридски"
Автор: aristotelis Категория: История   
Прочетен: 82917 Коментари: 133 Гласове:
1

Последна промяна: 30.05.2012 09:22

Постингът е бил сред най-популярни в категория в Blog.bg Постингът е бил сред най-популярни в Blog.bg
Постингът е посветен на "Д-р Спароток" който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!

Минойската
цивилизация е майката на Древна Елада:
Лекция по История за Студенти използван в София в СУ "Св. Климент Охридски"

ENCYCLOPEDIA Britannica: Linear A and Linear B
Linear A and Linear B, linear forms of writing used by certain Aegean civilizations during the 2nd millennium bc.

Linear A is attested in Crete and on some Aegean islands from approximately 1850 bc to 1400 bc. Its relation to the so-called hieroglyphic Minoan script is uncertain. It is a syllabic script written from left to right. The approximate phonetic values of most syllabic signs used in Linear A are known from Linear B, but the language written in Linear A remains unknown. It must have been a pre-Hellenic language of Minoan Crete. Its eventual relation with the Eteocretan language of the 1st millennium bc is also unknown.

Linear B is an adapted form of Linear A, which was borrowed from the Minoans by the Mycenaean Greeks, probably about 1600 bc. Its language is the Mycenaean Greek dialect. Linear B script is attested on clay tablets and on some vases, both dating from about 1400 bc to roughly 1200 bc. The script was exclusively used for the economic administration of the Mycenaean palaces, such as those at Knossos and Khaniб in Crete, and Mycenae, Pylos, Thebes, and Tiryns in continental Greece. Linear B’s 90 syllabic signs express open syllables (i.e., syllables ending in a vowel), generally beginning without a consonant or with only one consonant; because of this, the script is unable to represent groups of consonants or final consonants clearly. For instance, sperma ‘seed’ is spelled pe-ma, and stathmos ‘stable’ is spelled ta-to-mo.
The Linear B texts are extremely important for Greek linguistics. They represent the oldest known Greek dialect, elements of which survived in Homer’s language as a result of a long oral tradition of epic poetry. 
Linear B was deciphered as Greek in 1952 by Michael Ventris.


Минойската цивилизация е обградена с тайнственост още от откриването й в началото на ХХ в. от британския археолог сър Артър Еванс. Съществуването на изключително напреднала цивилизация в средата на относително примитивното Средиземноморие изненадва много експерти на времето.
На Крит са открити големи централизирани неукрепени градове, а по егейските острови има много минойски колонии. Археологическите находки говорят за оживена търговия с Египет и Близкия изток, а самобитното минойско изкуство и архитектура отделят Минойската цивилизация от всички други култури в региона. 
Има много неща, които са неизвестни за минойците, като това каква е била формата на управление, каква е била религията и митологията им.

Минойците са оставили три типа писменост - пиктограмна и т. нар. линеар А и линеар Б. Учените смятат, че пиктограмите и линеар А предават специфичния минойски език, но за съжаление тези писмености още не са разчетени.

Линеар Б е разчетен през 1953 г. от двама англичани Джон Чадуик и Майкъл Вентрис, които правилно предполагат, че това е форма на ранен гръцки диалект (т. нар. микенски).  Линеарното писмо Б е най-старата запазена писменост на гръцки език, с който са си служили на остров Крит и в континенталната част на Гърция от 14 до 13 век пр.н.е.

Но паметниците на линеар Б са предимно складови описи или пък фиксират търговски сделки. Засега няма открити исторически или митологични разкази. Така археологията засега остава единственият източник, чрез който историците разшифроват мистериите на минойската култура. 

Класическата минойска култура се появява около 1900 пр. Хр. с построяването на огромните дворци-храмове в Кносос, Фестос, Малия и други градове на Крит.
Намерените археологически паметници говорят за еднотипни религиозни представи, в които главна роля играя култовете към бика и към богинята майка. Освен религиозни тези дворци са и важни икономически центрове на острова.

С многобройните си стаи и ярко изразения култ към бика дворецът в Кносос става основа за по-късната гръцка легенда за Лабиринта, цар Минос и човека-бик- Минотавъра. След 1700 г. пр. Хр. минойската цивилизация влиза в своя разцвет. Само в Кносос по това време са живеели около 40 000 души. Минойските търговски кораби обикалят цялото Източно Средиземноморие, а военните извършват пиратски рейдове по Египетското и Сирийското крайбрежие.
По това време се появява и писмеността линеар А (досега са открити около 200 глинени таблички). Изригването на вулкана на остров Тера(Θήρα) (Санторин) около 1450 г. пр. Хр. слега край на минойската цивилизация - всички крайбрежни дворци храмове са напълно унищожени от огромна приливна вълна, като само Кносос е частично възстановен.

Много историци смятат, че това изригване е в основата на гръцката легенда за Атлантида. Отслабен от разрушенията, могъщият някога минойски Крит е покорен от войнствените микенци, които донасят със себе си гръцкия език с линеар Б и типичната микенска керамика.
Но завоевателите бързо приемат културното наследство на минойците и слагат основата на нова култура в региона - критско-микенската или първата гръцка цивилизация. 


Минойски език
Минойският език (на гръцки: Ετεοκρητική γλώσσα) е езикът на предгръцкото население на о. Крит. 
Минойците (на старогръцки „същински критяни“) се споменават за първи път от Омир а името им произлиза от името на митологичния критски цар Минос
Самоназванието на говорещите минойски език е неясно, вероятно е „кафту“ (според египетски източници K`FTJW), а названието на о. Крит на минойски език е Каптара 
или Кафтор (в староеврейски текстове).  
Минойският език не може да се причисли към никое езиково семейство. В старогръцкия език са се запазили многобройни заемки, които отразяват морфологични особености на този неиндоевропейски език.

1) много думи с неиндоевропейски произход с наставка -υλ-: μιμαίκυλον „вид плод“, άχυλος „жълъд“, βράβυλον „трънка“, σταφυλή „грозд“, νικΰλεα „смокиня“ и др.

2) много думи с неиндоевропейски произход с наставка -σσ-: θάλασσα „море“, топоними с наставка -σσ- (Кносос, Тилис, Халикарнас, Парнас и др.

3) много думи с неиндоевропейски произход с наставка -νθ-: ἀσάμινθος „вана“, βόλινθος „бизон“, κανθός „крайчец на окото“, λαβύρινθος „лабиринт“, ὑάκινθος „зюмбюл“, както и топоними Κόρινθος и др.

4) много думи с неиндоевропейски произход с наставка -αν-/-ακ-/-oκ-/-ικ- и техни варианти с носов призвук: φάλαγξ „тегел“, βρόγχος „свирка, гърло“, συ̃ριγξ „флейта“, φόρμιγξ „струнен инструмент, китара“ и др.

Друга особеност на минойския език е повторението на сричките в корена, която има аналогия с предполагаемите бананови езици на предшумерското население в древна Месопотамия. От малкото минойски думи с установено значение, думата ma-ru „вълна“, заета в старогрц. μαλλός „валмо вълна“, може да се сближи с шумерското bar-lu „хубава вълна“.

Писмени паметници image   Парченца от плочка с надпис на Линеар А от Акротири на о. Санторини.

Преки свидетелства, които позволяват да съдим за минойската граматика, са надписите на Линеар А (XVIII—XV в. пр. Хр.). Надеждно изтълкувани са само отделни думи (например ku-ro „цяло, всичко“), също лични имена и имена на градове, които имат аналози в по-късни надписи. Запазени са също така няколко израза, записани с египетски йероглифи.
Надписите с гръцка азбука са твърде малобройни, за да направят някакви изводи за граматиката на по-късния стадий на развитие на този език. Надписите с критски йероглифи не са разшифровани, въпреки че са разчетени определени значения на отделни сричкови знаци и идеограми.
Косвени свидетелства се явяват минойските глоси, съхранени в старогръцки текстове (в тях по всяка вероятност могат да се открият определени морфеми и словообразувателни модели), а също и някои особености на правописа на Линеар Б, което макар да се е използвало преди всичко за предаване на текстове на старогръцки език, е било приспособено за език, силно различаващ се от старогръцкия. След упадъка на минойската цивилизация и нашествието на ахейците паметници на минойски език не се срещат в продължение на едно хилядолетие.
Най-късните надписи са от VII—III в. пр. Хр. и са записани с гръцка азбука. Езикът изчезва вероятно към III в. пр. Хр.

Фонетика и правопис image  
Пример за надпис на Линеар Б.

За много от особеностите на критския правопис можем да съдим косвено по надписите на Линеар Б на старогръцки език. Тъй като тези надписи притежават ред особености, съвършено чужди на гръцкия език, може да се предположи, че те са били свойствени за минойския език, за чиито нужди е било създадено и критското идеограмно писмо.
 
В критското идеограмно писмо не се различават звучни от беззвучни съгласни, както и сонорните /r/ и /l/. В по-късните надписи с гръцка азбука се използват букви и за двата вида съгласни. Това явление може да се изтълкува по два начина:
 • в минойския език тези съгласни звукове действително не са се различавали.
 • тази особеност на писане отразява степенуване на звучни и беззвучни съгласни в корена на думата от морфологично естество (склонение, спрежение и др.).
В Линеар А и Б се отчитат следните фонеми:
 • Гласни: /a/, /e/, /i/, /o/, /u/
 • Съгласни: /d/ (звук, среден между /d/ и /l/), /j/, /k/-/g/, /l/-/r/, /m/, /n/, /p/-/b/-/f/, /q/-/p/, /s/, /t/, /w/, /z/ (обозначенията са условни).
Сричковите знаци предават отворени срички: a, ja, ka и т. н. Освен това, съществуват и сричкови знаци, предаващи на пръв поглед дифтонги(гр. δίφθογγος) много характерни за гръцкия език: tja, rja, swa (но е възможно това да са палатални и лабиални варианти на съответните съгласни: ty, ry, sw). Независимо от наличието на отворени срички в писмото, със сигурност са съществували и затворени срички (което се потвърждава от по-късните надписи с гръцка азбука);
за предаване на затворена сречка към съгласната се добавя гласната от следващата сричка, а при отсътствие на следваща сричка – от предната. Това води до наличието на различни начини за записване на една и съща дума: qa-ra-wa и qe-ra-u. 
Съгласните /r/, /l/, /m/, /n/, /s/ в края на затворена сричка се изпускат.

  Морфология

Трудно се възстановяват каквито и да било морфологични модели поради характера на текстовете (текстовете на Линеар А и Б са предимно от счетоводно-стопански характер, със стандартни формулировки). От заемките в старогръцки може да се определят със сигурност няколко типа наставки, но тъй като не е запазено значението на корена на думата, е трудно да се определи каква роля изпълняват тези наставки. Засвидетелствани са глаголни окончания -si, -se, -ti, -tia (сравни например di-di-ka-se и di-di-ka-ti, ki-ri-si и ki-ri-tia). Окончанието -si се съгласува с едно съществително (или име), окончанието -ti - с няколко. Освен това се забелязват няколко именни окончания с неясна роля (ja-sa-sa-ra, ja-sa-sa-ra-me и ja-sa-sa-ra-ma-na, или i-pi-na-ma и i-pi-na-mi-na).

Една от характерните особености на минойския език е удвояването на корена (среща се както в надписите на Линеар А, така и в по-ранните надписи с йероглифи).
Тази особеност се среща и в заемки в
старогръцки:
 • ἀμάμαξυς с вариант ἀμαξίς „лоза и асма с два кола“ (*ama-ma-ks-)
 • ἀμαρύσσω и μαρμαίρω „блестя“, вероятно към тях се отнася и μάρμαρος „мрамор“ (*mar-mar-) *γέλγις и ἄγλις чесън (*ge-gl-) и др.
Други особености

Текстовете на Линеар Б, записани на старогръцки език, позволяват да се възстановят някои особености на минойския език – най-вече правописни правила, чужди на старогръцкия език. Например, крайните съгласни r, l, m, n, s, и i в дифтонги не се отбелязват в писмото (например, дума, записана като a-me-no, може да се чете като Armenos, Asmenos, Ameinon). Други примери за такова изпускане са думи като:  
 • a-sa-mi-to = ἀσάμινθος „вана“
 • ke-sa-da-ra = Κασσάνδρα, пророчицата Касандра
 • do-qe-ja = δόρπον „вечеря“
 • qa-si-re-u= βασιλεύς „цар“
 • pa-ma-ko = φάρμακον „лекарство“
 • pa-ka-na = φάσγανον „вид меч“
 • po-ni-ki-jo=φοι̃νιξ „багрян“
Засега няма убедителни обяснения на това явление; едно възможно обяснение би било, че в предгръцката критска писменост тези звукове са съответствали на често употребявани словоизменителни елементи, чието точно значение се е подразбирало от контекста и затова са се изпускали.
Следва да се обърне внимание на това, че в паметниците на
Линеар Б (на старогръцки език) много добре са отразени формите за именното склонение, а в текстовете на Линеар А такива парадигми(гр. παραδείγματα) са малобройни или дори спорни; малкото на брой обособени морфеми могат да бъдат както словоизменителни, така и словообразувателни.   Oxford University : Линеар Б

През последните години ние станахме свидетели на едно събитие, което имаше голямо значение за изучаването на гръцката история: писмеността, наречена линеар Б, която до този момент си оставаше загадка, бе разчетена през 1953 г. от англичаните Вентрис и Чадуик, а успехите, постигнати оттогава насам, потвърдиха онова, което двамата английски учени бяха установили от самото начало:
че транскрибираният на тази писменост език е гръцки. Това откритие има огромно значение може би не толкова поради съдържанието на текстовете, които вече разбираме, колкото поради новите перспективи, които то ни разкрива върху наченките на гръцката цивилизация.

Наистина добре известно бе от легендарните предания, събрани в Омировите поеми, от историци и митографи, че индоевропейските народи, предшественици и близки родственици на гърците от героическите времена, са проникнали на полуострова през II хилядолетие пр.н.ера.

Според Омир те се наричали ахейци и се предполага, че тяхното име фигурира в някои египетски и хетитски документи. Приписваше им се определяща роля в развитието на т. нар. микенска култура, разкрита при разкопки в континентална Гърция и на много други места в средиземноморския басейн.
Но твърде често се изтъкваше сродството на тази цивилизация с онази критска цивилизация, която сър Артър Еванс разкри в началото на века от руините на Кносос в Крит, и се бе наложило убеждението, че между разцвета на микенската култура към XIV—XIII в. и наченките на архаична Гърция през VIII в. е имало рязко и продължително прекъсване.
Смяташе се, че тъмният период, който някои наричатгръцко средновековие", с недостатъчно познатите, но дълбоки сътресения, които прозират в него, разделя два свята — пределинския свят от II хилядолетие, изчезнал през XII в. в последователните вълни на дорийското нахлуване, и гръцкия свят в същинския смисъл на думата, който започва с Омир.
Наистина от двадесетина години насам благодарение на
многобройните вази, намерени предимно в некрополите на Атика, проучванията на археолозите позволиха да се нюансират тези гледища, като разкриха приемственост между микенското и геометричното изкуство от XII - VII в. пр. н. е. За да се обозначат етапите на този преход, бяха създадени термините "субмикенски" и "протогеометричен" и се установи постепенно една относителна хронология на керамиката.

Но учените все още се колебаеха да направят категорични изводи в исторически план и микенците продължаваха да бъдат считани за прагърци.......но найстина микенците са гърци или поне са говорили гръцки, което е съществено за нас, понеже принадлеността към гръцкия свят се проявява преди всичко в езика.Гласувай:
8
71. dolsineq - А твоето становище какво е Арист...
20.05.2012 00:25
А твоето становище какво е Аристотелес и Линеар А към чий етнос би причислил? :)
цитирай
2. aristotelis - Към "Македонците" разбираше!
20.05.2012 00:39
dolsineq написа:
А твоето становище какво е Аристотелес и Линеар А към чий етнос би причислил? :)

цитирай
3. saadi - Гърците са най-смешният народ на света .
20.05.2012 02:47
Според тях , преди Питагор да измисли геометрията , древните египтяни просто са мятали камъни на едно място и ако се получи пирамида - оставят я , ако - не , развалят купчинката и почват отначало .
цитирай
4. minavamottuk - Да
20.05.2012 07:50
всичко започва от гърците...преди тях не е имало живот на земята...,може би само македонците са били,ама те са българи....
цитирай
5. анонимен - Това е преразказ!
20.05.2012 08:53
За да има разсъждения, трябва да се съпоставят няколко азбуки. Твърдението,че има "специфичния минойски език", на английските учени е смешно. Всеки език има своя специфика. Въпросът е до кой език е най-близък? Сравнете линеарна "А" и "Б" с глаголица, кирилица, "димотики" и с латиница! По това време е имало Български "Руни". Сравнете ги с така наречените "Минойски" йероглифи.
Поздрави. Митата.
цитирай
6. aristotelis - Твърдението,че има "специфичния минойски език", на английските учени е смешно.
20.05.2012 09:06
Така е сънчо, съгласен съм сънчо с тебе, има "македонски минойски език"......А през 15-ти и 17-ти век преди христа имало ли българи и кирилица дори като пониятие или сперматозойди?
цитирай
7. анонимен - Каквото и да е имало...
20.05.2012 09:37
.., няма как да знаеш. Затова, не давай мнения!
цитирай
8. aristotelis - ......А през 15-ти и 17-ти век преди христа имало ли българи и кирилица дори като пониятие или сперматозойди?
20.05.2012 09:41
minavamottuk написа:
всичко започва от гърците...преди тях не е имало живот на земята...,може би само македонците са били,ама те са българи....

цитирай
9. aristotelis - . ., няма как да знаеш. Затова, не ...
20.05.2012 09:43
анонимен написа:
.., няма как да знаеш. Затова, не давай мнения!


Доц. Надка Николова
Шуменски Университет
Надка Николова е родена в гр. Шумен на 17 март 1955 г. Преподава в ШУ "Епископ Константин Преславски". Доктор по филология (1996). Научните й интереси са в областите: езикова култура, история на новобългарския книжовен език, теория на книжовните езици, социолингвистика, съвременна, историческа и съпоставителна лексикология, лексикография, сравнително славянско езикознание. Автор е на "Българската анатомична терминология през Възраждането (1824-1878)" (2003), "Езикова култура" (1996; 2002), както и на много статии в научния печат.

”Гръцкият е езикът, казва Р. Попович в предговора към Христоитията си от 1837 г., на който тогава всички образовани българи “хоратуват, и на всяк ден четат и пишат, и без него не можат (Родолюбивий 1992: 76). Гръцкият език е бил езикът на образованието и културната комуникация за цяло поколение възрожденски интелектуалци. За тях гръцкия език е бил културно есперанто, общият литературен и научен език на народите от Югоизточна Европа, подобен по значение на латинския език за западните страни. Както казва проф. Ив. Шишманов, те са го владеели по-добре и по-свободно от матерния си език (Шишманов 1903: 430). В “Книговище за прочитане” от 1874 г. Богоров споделя: “Още и до днес между нас има такива учени, на които, дотрябва ли нещо да напишат български, те го сключат изпървом на гръцки, а сетне го превеждат на български” (Богоров 1874/75: 2). Гръцкият език се оказва в ролята на посредник в културната адаптация на българското общество към съвременната буржоазна цивилизация през първата половина на века. Броят на селищата във вътрешността на България обаче, в които гръцкият е доминиращ в училищните програми, е внушителен. През 1830 год. се открива и първият гръцки университет в Атина, който става особен притегателен център за жадните за образование млади българи. Гръцките училища стават притегателни центрове за образование на младите българи и ревностни разпространители на елинистичните идеи. Не случайно възпитаници на гръцки училища са най-изтъкнатите дейци на Българското възраждане: д-р Н. Пиколо, д-р П. Берон, д-р Ив. Селимински, В. Априлов, Г. С. Раковски, С. Доброплодни, д-р Ив. Богоров, Д. Душанов, Г. Кръстевич, П. Бобеков, К. Фотинов, Ст. Чомаков, Ив. Добровски, Ив. Момчилов, Н. и Д. Михайловски, Р. Попович, Д. Миладинов, Гр. Пърличев, Ат. Богориди, Ст. Богориди и мнозина други.От друга страна обаче, липсата на светско българско училище “остава незащитен проход за проникване на гръцкото влияние” (Радкова 1986: 30). Петър Берон не само че използва гръцкия въобще като писмен език (напр. писмото му до котленци за уреждане на учебно дело в града е написано на гръцки), но и разговаря на гръцки език на философски и въобще научни теми. В спомените си за д-р Берон М. Балабанов споделя: “мене ми се струва като че да съм още при него и да го слушам да ми разправя убедително ту на български, по котленски, ту на гръцки, по филибешки, за своите открития по небесната физика” (Балабанов 1899-1900: 11). Така главен посредник между българите и идеите на модерния свят за дълго време остава Гърция. На гръцки пишат художествени, научни и педагогически произведения, защото не са знаели писмен български език, мнозина от тях: Ат. Богориди (внук на Софроний Врачански), Александър П. Куртович (Зоирос паша от Пловдив), Никола Пиколо, Гр. Пърличев, братя Сим. и Мих. Христови от Стара Загора, Ив. Симеонов и Ант. Цанков, съставители на гръцки христоматии, и мн. др. (Стоянов 1978: 107).
цитирай
10. aristotelis - Мнение за тебе може да има само Д-р Спароток който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!
20.05.2012 09:45
анонимен написа:
.., няма как да знаеш. Затова, не давай мнения!

цитирай
11. aristotelis - Мнение по-въпроса може да има само Д-р Спароток който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!
20.05.2012 10:02
анонимен написа:
Имало е български руни. За гръцки руни не а съм чувал.

цитирай
12. aristotelis - Най-вероятно си глухоням!
20.05.2012 10:10
Имало е български руни. За гръцки руни не а съм чувал.
цитирай
13. анонимен - . aristotelis - Мнение по-въпроса може да има само Др спароток който е историк, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна систе
20.05.2012 10:10
Руните са артеефакти, които следват поселенията на един народ. Не знам кой е доктор Спароток, но на такива, като теб в моя край им викат лангери. За да разбереш за какво става дума: -лангер-"слаба ракия".
цитирай
14. aristotelis - Котка ли си или куче? Дай визитка да разберем какъв цървул и помияр си!
20.05.2012 10:13
анонимен написа:
Руните са артеефакти, които следват поселенията на един народ. Не знам кой е доктор Спароток, но на такива, като теб в моя край им викат лангери. За да разбереш за какво става дума: -лангер-"слаба ракия".

цитирай
15. анонимен - Котка ли си или куче? Дай визитка да разберем какъв чървул и помияр си!
20.05.2012 10:21
Спазвам добър тон. Явно в твоята глава има само цървули и сперматозоиди. Това обяснява и извратените ти познания по история. Историята се основава на факти.Твоите факти са основани на дядовите ти цървули и сперматозоиди. Но, ако провериш последните не знам какъв "маймун" ще изкочи. Поздрави.
цитирай
16. aristotelis - Мнение по-въпроса може да има само Д-р Спароток който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!
20.05.2012 10:23
анонимен написа:
Спазвам добър тон. Явно в твоята глава има само цървули и сперматозоиди. Това обяснява и извратените ти познания по история. Историята се основава на факти.Твоите факти са основани на дядовите ти цървули и сперматозоиди. Но, ако провериш последните не знам какъв "маймун" ще изкочи. Поздрави.

цитирай
17. aristotelis - Да говориш на помияри и цървули с културен тон е все едно да говориш на глохоням!
20.05.2012 10:26
анонимен написа:
Спазвам добър тон. Явно в твоята глава има само цървули и сперматозоиди. Това обяснява и извратените ти познания по история. Историята се основава на факти.Твоите факти са основани на дядовите ти цървули и сперматозоиди. Но, ако провериш последните не знам какъв "маймун" ще изкочи. Поздрави.

цитирай
18. анонимен - опитваш се да сготвиш историческа манджа Ари
20.05.2012 10:45
но и чували със сол да сипваш в нея, тя все ще е безсолна, винаги безсолна.
цитирай
19. анонимен - А за "лютото" да не говорим..:)
20.05.2012 10:52
?
цитирай
20. анонимен - Да говориш на помияри и чървули с културен тон е все едно да говориш на глохоням!
20.05.2012 11:00
Не се пише "чървул", а ЦЪРВУЛ. И не се опитвай да ми даваш обидни квалификации.
Пиедестала, на който седиш и раздаваш оценки в блога си сис изградил сам. Внушенията ти не минават. Нямам нищо против гръцкия народ и неговата история.Но все се намира някой, който да се опитва да присвои всичко за себе си и да тури една "лъжичка катран в кацата с меда". ZIEZI EX QUO VULGARES.
цитирай
21. aristotelis - Чървул е на "македонски език"!
20.05.2012 11:50

анонимен написа:
Не се пише "чървул", а ЦЪРВУЛ. И не се опитвай да ми даваш обидни квалификации.
Пиедестала, на който седиш и раздаваш оценки в блога си сис изградил сам. Внушенията ти не минават. Нямам нищо против гръцкия народ и неговата история.Но все се намира някой, който да се опитва да присвои всичко за себе си и да тури една "лъжичка катран в кацата с меда". ZIEZI EX QUO VULGARES.


Дай твоята визитка, кой си, какъв си, какво си завършил? Защо се криеш като геймерски мишок? Защото си празна тиква, кръгла нула!
цитирай
22. aristotelis - Това е лекция за студенти в СУ, най престижния Български Университет! Разбра ли празна тиква?
20.05.2012 11:55
анонимен написа:
Не се пише "чървул", а ЦЪРВУЛ. И не се опитвай да ми даваш обидни квалификации.
Пиедестала, на който седиш и раздаваш оценки в блога си сис изградил сам. Внушенията ти не минават. Нямам нищо против гръцкия народ и неговата история.Но все се намира някой, който да се опитва да присвои всичко за себе си и да тури една "лъжичка катран в кацата с меда". ZIEZI EX QUO VULGARES.

цитирай
23. aristotelis - Тази манджа е лекция за студенти в СУ, най престижния Български Университет! Разбра ли празна тиква?
20.05.2012 12:08
анонимен написа:
но и чували със сол да сипваш в нея, тя все ще е безсолна, винаги безсолна.

цитирай
24. анонимен - aristotelis - Тази манджа е лекция за студенти в СУ, най престижния Български Университет! Разбра ли празна тиква?
20.05.2012 12:30
Празната тиква е влюбена в Гърция, но не твоята на Арестотелис Онассис, а на Никос Казандзакис, Демис Русос, Микис Теодоракис, Ел Греко. Тази "празна тиква" плака когато си отиде Стратос Дионисиу,Казандзидис, Димитриус Метропано. Тази празна тиква израсна с музиката на Замбетас. Ако ми изредиш всички произведеня на Казандзакис, Ще си затворя устата.
Тази празна тиква искаше да чете Омир в оригинал и за това научи Гръцки. Наложи се даго използвам за да знае БКП какво си говорят "враговете" ни, по времето на "соца". Знам на изуст Вссичките ви военни бази и въоръжение. .Малко се отплеснах. Извинете. Ти искаше да се запознаем. Добре. Къде и кога. ZIEZI EX QUO VULGARES.
цитирай
25. aristotelis - До влюбения в гърция: Мястото на България в историята се определя от самите исторически процеси!
20.05.2012 12:50
Понеже от дълбока комлексарщина за малоценост в българия последните 20 години старателно говорят за тракийската култура и цивилизация като умишлено бъркат вратовръзките с гащите, искам да кажа че един народ за да развие култура и цивилизация трябва да има "собствена азбука и писмен език". Траките не са притежавали собствена азбука и писменост.
Впоследствие, както добре е известно, сред тракийските племена се разпространили и се наложили гръцката азбука и писменост, а това се оказало доста неблагопрятно за тракйиския етнос който до много голяма степен се елинизирал.
Така че израза "тракийската култура и цивилизация" е подвеждаща и фалшива защото Българите за съжаление изпитват дълбоки комплекси за малоценост понеже всичко в действителност води до „гръцката култура”. А този факт става много добре ясен от всичките паметници и монети върху който пише на "гръцки език" дори и на повечето римски(а Римляните са имали собствена азбука и писменост), поради превъзходството на гръцката култура. Освен ако си мислите че върху българските например монети и банкноти може да пише на гръцки и обратно или че по-училищата в България децата ще могат да учат на гръцки, а не на български или че на паметника на Апостола на свободата може да пише на гръцки език! Мястото на България в историята e определено от самите исторически процеси и всеки опит България да усвои чужда култура е най-малко смехотворно и смешно.
Като се има предвид че от 7-и век след христа, от както са дошли славяните и прабългарските племена в балканския полуостров до 9-ти век, са нямали азбука и писменост. И поради тази причина за Българските Възрожденски Интелектуалци „гръцкият език” е бил културно есперанто и са го владеели по-добре и по-свободно от матерния си език (Шишманов 1903: 430) а не „тракйиският” който просто е изчезнал поради липсата на азбука и писменост!
А като говорим днеска за „Българска култура, българска литература и българщина”, говорим защото водещата сила на тази култура са "българскaта азбука и писменост"!
Азбуката и писменоста са душата и сърцето за развитието на всяка култура и цивилизация и без тях не може да се развие и да съществува абсолютно никаква култура и цивилизация.


цитирай
26. aristotelis - До влюбения в гърция...
20.05.2012 13:17
Вие господине сте светлини години далече от чалкаджйиското недоразвито Българско общество и разполагате с много висок умствен капацитет от всяка гледна точка, така че не мога да разбера защо усещам при вас някаква подсъзнателна завист за това че всичко е гръцко! Това е история а историята подсказва че "Европа се роди в Гърция". България си е България и има какво да покаже на света и да се похвали, но това да е българско и да е направено от Българи а да не напълно чуждо към българската култура.
цитирай
27. анонимен - До влюбения в гърция: Мястото на България в историята се определя от самите исторически процеси!
20.05.2012 13:30
"А-а-а, бъркаш са". Така казал един циганин на катаджията, като го хванал да кара без книжка. Бъркаш Гърция с Византия.Бъркаш линеарна А с димотики и катаревус.
А българите са ползвали Гръцкя по търговски причини и то, докато Г. Раковски , се върне от Марсилия с байрака, след срещата си с Мацини и Гарибалди.
Душата и серцето могат да обичат и да мразят. Не позволявай на второто да те завладява.
Относно до влиянието на гръцката колтура и религия върху Балгария няма спор.
Но ние българите си останахме малко атеисти. Така и не се доверихме на Гръцкото и Римското християнство и си запазихме вековните традиции.
А именно те останаха като разлика между нас и Византия. Няма да питам какво е написал Раковски и какъв е бил Петър Берон и какво е написал, защото не получих отговор за Казандзакис.
Поздрави.
цитирай
28. aristotelis - До влюбения в гърция.....Гръко-византийската цивилизация в Южна Италия
20.05.2012 13:42
Гръко-византийската цивилизация в Южна Италия: по следите на една древна традиция

Автор: Мария Иванова, дякон Иван Иванов

Южна Италия като част от една модерна европейска държава привлича не само с атрактивните туристически дестинации. Тя е истинско предизвикателство за съвременния човек със своята богата история, като наследница на елинската и римска култура и мъдрост, вплетени в екзотиката и атмосферата на Ориента. По земите й са шествали различни народности и култури, чиито следи за запазени и до днес. Названието "Велика Гърция" датира от около VI -V в. пр. Хр. и обхваща целия регион на Южна Италия, който се намирал под влиянието на гръцките колонии. Изключителен интерес представлява преоткриването й с богатствата, множеството обители, изяществото на изкуството и дълбочината на философската мисъл. Много елементи и днес представят гръцкото влияние в Южна Италия: гръцките корени на тази древна антична връзка са вградени в имената, в етимологията, местния език и в уникалността на архитектурата.
Византия винаги е считала тези територии за неразделна част от империята. Когато император Юстиниан през VI век изпраща там своите войски, той действа не като завоевател, а като обединител. Затова актът на присъединяване на Италия се възприема като възстановяване на гръцкия елемент във "Велика Гърция". Съществуват документални свидетелства, че още през VIII в. пр. Хр. на острова се установяват гръцки колонии. Този район е бил най-заселен в сравнение с останалите територии на "Велика Гърция". Гръцките колонии постепенно възникват в Наскосе, Катания, Лентини, Месина, Сиракуза, Агридженто и др. Географски те са част от Италия, която е принадлежала към древния гръко-римски свят. Днес са останали някои гръкоезични селища в Калабрия близо до Реджо и девет селища в Пулия. Техните жители са били латинизирани, но продължават да говорят гръцкия диалект като смесица от лингвистичните древни византийски елементи и модерния език.
цитирай
29. aristotelis - До влюбения в гърция..... Византийски гръцки език - говоримият и официален език във Византийската империя
20.05.2012 13:48
Историята на гръцкия език обикновено се разделя на няколко обособени периода:

Протогръцки език - хипотетичният последен общ предшественик на всички известни варианти на гръцкия, за който няма преки данни. Говорещите протогръцки вероятно се заселват в южните части на Балканите в началото на 2 хилядолетие пр.н.е.

Микенски език - езикът на Микенската цивилизация, известен от надписи с линеар Б, датирани от 15 век пр.н.е. насам.

Старогръцки език - езикът на Древна Гръция през Архаичния и Класическия период, известен в множество диалекти. Широко разпространен в Римската империя, старогръцкият губи значението си в Западна Европа през Средновековието, но продължава да се използва във Византийската империя и получава ново разпространение в Западна Европа през Ренесанса.

Койне - смесицата от различни диалекти въз основа на атическия, която през Елинистичната епоха се превръща в лингва франка на Източното Средиземноморие и Близкия Изток. Това е оригиналният език на християнския Нов Завет.

Византийски език - говоримият и официален език във Византийската империя, възникнал през 4 век въз основа на койне. Той обхваща широк кръг от диалекти и стилистични разновидности - от силно книжовни форми, имитиращи класическия старогръцки, до разговорни, в които присъстват много елементи на новогръцкия.

Новогръцки език - съвременният гръцки език, формиран след падането на Константинопол през 15 век.
цитирай
30. aristotelis - Петър Берон не само че използва гръцкия въобще като писмен език но и разговаря на гръцки език на философски и въобще научни теми.
20.05.2012 14:11
анонимен написа:
"А-а-а, бъркаш са". Така казал един циганин на катаджията, като го хванал да кара без книжка. Бъркаш Гърция с Византия.Бъркаш линеарна А с димотики и катаревус.
А българите са ползвали Гръцкя по търговски причини и то, докато Г. Раковски , се върне от Марсилия с байрака, след срещата си с Мацини и Гарибалди.
Душата и серцето могат да обичат и да мразят. Не позволявай на второто да те завладява.
Относно до влиянието на гръцката колтура и религия върху Балгария няма спор.
Но ние българите си останахме малко атеисти. Така и не се доверихме на Гръцкото и Римското християнство и си запазихме вековните традиции.
А именно те останаха като разлика между нас и Византия. Няма да питам какво е написал Раковски и какъв е бил Петър Берон и какво е написал, защото не получих отговор за Казандзакис.
Поздрави.


Петър Берон не само че използва гръцкия въобще като писмен език (напр. писмото му до котленци за уреждане на учебно дело в града е написано на гръцки), но и разговаря на гръцки език на философски и въобще научни теми. В спомените си за д-р Берон М. Балабанов споделя: “мене ми се струва като че да съм още при него и да го слушам да ми разправя убедително ту на български, по котленски, ту на гръцки, по филибешки, за своите открития по небесната физика” (Балабанов 1899-1900: 11)
цитирай
31. анонимен - Гръко-византийската цивилизация в Южна Италия:
20.05.2012 14:37
Когато, говорих за Италия, имах предвид историческия период и стремежите на Италия за обединение, вдъхновено от Макиавели. По същото време има същите процеси и в България. Разликата е че са национално-освободителни. И до сега се спори кой е поискал срещата между Раковски и Гарибалди-незнам, факт е обаче че след нея Андреа Сако рисува прочутата картина "Раковски" с развят български флаг.
Извинете, но имама работа.Желая Ви любов и целомъдрие.
Поздрави Митата.
цитирай
32. анонимен - ahil
20.05.2012 16:31
И преди и сега живота ни учи на гърци и евреий много вяра да нямаме. без да съм историк зная, че историята се пише от победителите. Тракийците са победени при Троя, оттеглят се на север, (Боспорското царство), откъдето по късно се връщат отново и създават своя държава на юг от дунава наречена България. Знае се, че гръцките попове много активно и упорито са горели Българските книги по време на османкото робство.
цитирай
33. aristotelis - Само Д-р Спароток може да ти помогне който е Историк-Порнограф!
20.05.2012 17:01
анонимен написа:
И преди и сега живота ни учи на гърци и евреий много вяра да нямаме. без да съм историк зная, че историята се пише от победителите. Тракийците са победени при Троя, оттеглят се на север, (Боспорското царство), откъдето по късно се връщат отново и създават своя държава на юг от дунава наречена България. Знае се, че гръцките попове много активно и упорито са горели Българските книги по време на османкото робство.


Само Д-р Спароток може да ти помогне който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!
цитирай
34. анонимен - Извадка от цитираните думи и много вероятното им значение на български:
20.05.2012 17:10
βράβυλον „трънка - брабулон - (диалект) барбонки, бърбонки, бърбулета - топчета
Κόρινθος - коринто - корито
a-sa-mi-to = ἀσάμινθος „вана“; да са мити - да се мие
pa-ka-na = φάσγανον „вид меч“ - РАКАНА - РАКА - РЪКА
ахейци - вижте западно-славянската дума-поздрав - АХОЙ (ЗДРАВЕЙ-ТЕ)
цитирай
35. анонимен - значи спароток е колега -психиатър;)))
20.05.2012 17:48
aristotelis написа:
анонимен написа:
И преди и сега живота ни учи на гърци и евреий много вяра да нямаме. без да съм историк зная, че историята се пише от победителите. Тракийците са победени при Троя, оттеглят се на север, (Боспорското царство), откъдето по късно се връщат отново и създават своя държава на юг от дунава наречена България. Знае се, че гръцките попове много активно и упорито са горели Българските книги по време на османкото робство.


Само Д-р Спароток може да ти помогне който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!Не мисля. Човекът просто си пише историческо фентъзи, нема лошо. Нищо верно няма в теориите му, но е забавен.

За лечение са неграмотните и глупави овчици, които след всяка негова глупост квичат колко е велик. Д-р Стайкова
цитирай
36. atilla - не са Египтяните!
20.05.2012 18:02
saadi написа:
Според тях , преди Питагор да измисли геометрията , древните египтяни просто са мятали камъни на едно място и ако се получи пирамида - оставят я , ако - не , развалят купчинката и почват отначало .

Камъните са ги мъкнели мръсните семитски племена роби на Фараона, сред тях са и омразните на света миризливи гърчоляци!-така ,че от много опити са открили откритото преди тях!
цитирай
37. d3bep - Миньойската цивилизация била майката на гръцката.
20.05.2012 18:04
Бухаха.
А миньоните са майките на френския кралски двор.

Доколкото погребалната култура на траките е почти 100% копие на микена с ремнисценции от миньойската цивилизация:

ОТКРИЙТЕ СЕДЕМТЕ РАЗЛИКИ МЕЖДУ ГЪРЦИЯ И МИКЕНА

http://d3bep.blog.bg/history/2012/01/16/za-gryckata-pogrebalna-quot-kultura-quot-i-quot-vryzkata-quo.883614

Нещо повече, микенският език е фалшиво разчетен, предварително приемайки чее гръцки , на практика преовдите му са измислица и в 50% от случаите са невъзможни, както е характерно с курдисани преводи.
ТОчно това е и причината ,поради която линеар А не може да бъде разчетен, че той е по -разумно да се тръгне от йероглифи да се чете, отколкото от гръцки :)
цитирай
38. aristotelis - Много сте права Д-р Стайкова, много е забавен, психопат-клоун, или психопат-палячо!
20.05.2012 18:12
psihiatyrka написа:
aristotelis написа:
анонимен написа:
И преди и сега живота ни учи на гърци и евреий много вяра да нямаме. без да съм историк зная, че историята се пише от победителите. Тракийците са победени при Троя, оттеглят се на север, (Боспорското царство), откъдето по късно се връщат отново и създават своя държава на юг от дунава наречена България. Знае се, че гръцките попове много активно и упорито са горели Българските книги по време на османкото робство.


Само Д-р Спароток може да ти помогне който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!Не мисля. Човекът просто си пише историческо фентъзи, нема лошо. Нищо верно няма в теориите му, но е забавен.

За лечение са неграмотните и глупави овчици, които след всяка негова глупост квичат колко е велик. Д-р Стайкова

цитирай
39. istinskapoezia - Много вярно
20.05.2012 18:29
Ама пък как статиите на спароток имат 1000 прегледа, цял тракомански легион, а за истината, я се намерят 100 човека я не... Продължавай битката бате. Дано един ден хората погледнат към истинските си предци - прабългарите, а не се захласват по лъжите на Спаренток че сме потомци на един народ от алкохолици - траките.

Поздрави
цитирай
40. kostadin - Объркани души гръцки -защо ли не ...
20.05.2012 20:55
"За сметка на евтини ефекти остават пренебрегнати наистина сериозни и важни за науката паметници. Преди повече от 20 години в Гърция са открити над 220 надписа на тракийски език, които все още не са публикувани. Това без съмнение забавя всякакви опити да се разчете тракийската писменост"
Няма как да погребете наследството на траките -то се среща на много по голяма територия от т. н. Гърция сглобена след турското робство и войните през 20 век.

Объркани души гръцки -защо ли не можете да си разчетете писмото на избраните от вас предци .Ами защото не сте им наследници бе мили малоумници.
цитирай
41. aristotelis - Пълни простотйи, лъжи и идиотщини типично по-български от един помияр и цървул, недостойни за всякакъв коментар!
20.05.2012 21:52
kostadin написа:
"За сметка на евтини ефекти остават пренебрегнати наистина сериозни и важни за науката паметници. Преди повече от 20 години в Гърция са открити над 220 надписа на тракийски език, които все още не са публикувани. Това без съмнение забавя всякакви опити да се разчете тракийската писменост"
Няма как да погребете наследството на траките -то се среща на много по голяма територия от т. н. Гърция сглобена след турското робство и войните през 20 век.

Объркани души гръцки -защо ли не можете да си разчетете писмото на избраните от вас предци .Ами защото не сте им наследници бе мили малоумници.

цитирай
42. atilla - Помияр си ти аристотелчо, до скоро ...
20.05.2012 22:06
Помияр си ти аристотелчо, до скоро лапа нашия сега си лапаш вашия смръдлив семитски бръмбъзък! Бегай се пери на друго място робе!, ако ли ти харесва нашия големия, тука има достатъчно за цялото ви мангалско племе.
цитирай
43. joysii - . ., няма как да знаеш. Затова, не ...
20.05.2012 22:19
анонимен написа:
.., няма как да знаеш. Затова, не давай мнения!

.................
Мнението не е на Аристотелис , а на специалист - преподавател в университет.
Докато Спароток, например няма нито историческо ,нито филологическо образование.Да не говорим за докторска степен.
Не зная за Вас, но АЗ например бих се доверила повече на един специалист, отколкото на любител.
цитирай
44. joysii - Помияр си ти аристотелчо, до скоро ...
20.05.2012 22:22
atilla написа:
Помияр си ти аристотелчо, до скоро лапа нашия сега си лапаш вашия смръдлив семитски бръмбъзък! Бегай се пери на друго място робе!, ако ли ти харесва нашия големия, тука има достатъчно за цялото ви мангалско племе.

...............................
Изключително аналитичен коментар - съвсем по темата на постинга, без лични нападки към автора му и съобразен с добрия тон на общуване.
Типично по български реализиран спор.
Атила, Вие историк ли сте по образование или сте поредното тъповато дрънкало в блог.бг.?
цитирай
45. анонимен - - 42. atilla - Помияр
20.05.2012 22:22
Чиба резак, помияр кьопек.

цитирай
46. joysii - И преди и сега живота ни учи на гърци и ...
20.05.2012 22:28
анонимен написа:
И преди и сега живота ни учи на гърци и евреий много вяра да нямаме. без да съм историк зная, че историята се пише от победителите. Тракийците са победени при Троя, оттеглят се на север, (Боспорското царство), откъдето по късно се връщат отново и създават своя държава на юг от дунава наречена България. Знае се, че гръцките попове много активно и упорито са горели Българските книги по време на османкото робство.

........................
".без да съм историк зная,"
Алоооо, без да си историк, не си позволявай да се изцепваш категорично за неща, от които си нямаш понятие. И ако искаш да научиш нещо за историята, понеже не си историк, МИ ЧЕТИ ИСТОРИЦИ, А НЕ РАЗНИ ФАНТАЗИИ В НЯКАКЪВ СИ САЙТ В ИНТЕРНЕТ.
цитирай
47. анонимен - БЪЛГАРИЯ , КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!
20.05.2012 22:33
БРАТЯ! БЪЛГАРИЯ , КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!
т.н.ТРАКЕДОНИСТИ-АВТОХТОНИСТИ , СА ТРОЯНСКИЯ КОН НА ПАНТУРКИЗМА.
цитирай
48. joysii - Ама пък как статиите на спароток ...
20.05.2012 22:33
istinskapoezia написа:
Ама пък как статиите на спароток имат 1000 прегледа, цял тракомански легион, а за истината, я се намерят 100 човека я не... Продължавай битката бате. Дано един ден хората погледнат към истинските си предци - прабългарите, а не се захласват по лъжите на Спаренток че сме потомци на един народ от алкохолици - траките.
................
Спароток го четат много хора защото слага категорични и привлекателни заглавия на постингите си.
Но когато човек изчете съдържанието им, естествено, веднага разбира,че са приказчици и мнения на неразбиращ любител, на когото много му се иска да произхожда от велик народ със славно минало.
Е, всички бихме се радвали ако беше така, но за съжаление древните траки,в които е влюбен Спароток, са били просто едни волни, разхвърляни, безписмени племена, които с времето са се притопили.

Поздрави

цитирай
49. joysii - 40. kostadin
20.05.2012 22:37
Тракийска писменост няма. Траките са били безписмен народ. За писане са ползвали гръцката азбука.Това е неоспорим,поне засега, факт.
И той не може да се обори от хора ,които са едни обикновени лаици, които не са нито историци, нито лингвисти,нито археолози.
цитирай
50. joysii - 18. анонимен - опитваш се да сготвиш историческа манджа Ари
20.05.2012 22:43
"Манджите" на Аристотелис са много по-сполучливи от тези на групичката исорици-лаици-тракомани в блог.бг. Тук срещам научност и публикувани становища на специалисти, докато постингите на блогбегейските "исторически" светила са приказки от 1001 нощ.
цитирай
51. joysii - Поздрави за постинга, Аристоте...
20.05.2012 22:45
Поздрави за постинга, Аристотелис.
Представяш истинско научно становище на специалист.
цитирай
52. aristotelis - Поздрави за постинга, Аристоте...
20.05.2012 22:57
joysii написа:
Поздрави за постинга, Аристотелис.
Представяш истинско научно становище на специалист.


Не мога да разбера защо се обръщат към мене, това се преподава в СУ, един от най-престижните университети в България и не само!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
53. анонимен - Спартакос Тракидис
20.05.2012 23:03
Покъртителна трогваща картина е как някои хора на възраст с над 50 години, се превърнаха от пламмени и възторжени строители на светлото комунистическо бъдеще в тракедонисти! Преди разучаваха марксизма ленинизма и основите на комунизма в клубовете на ОФ-то.Каква голяма илюзия,всичко се срина.Ограбиха им идеалите.Сега на дърти години,гладни като църковни мишки се хващат като удавници за сламка . Озлобени и обезверени са лесна плячка на всеки шарлатан. Трогателна гледка,как хора на възраст повтарят, като олигофрени всяка мантра произнесена от гуруто с черния потник и сричкуват в хор у кръжока по тракедонизъм.

цитирай
54. aristotelis - Гърция е навсякъдеееееееееееееееееееееееееееееее!
21.05.2012 00:08
Повтарям още веднъж, пълни глупости, няма 220 надписа който гърците крият и подобни простотйи, просто е немислимо ! Тези глупости и простотйи са измислени от микимауседония, за това ще има да чакат 1000 години за европа......................
цитирай
55. atilla - Празната тиква е влюбена в Гърция, ...
21.05.2012 00:35
анонимен написа:
Празната тиква е влюбена в Гърция, но не твоята на Арестотелис Онассис, а на Никос Казандзакис, Демис Русос, Микис Теодоракис, Ел Греко. Тази "празна тиква" плака когато си отиде Стратос Дионисиу,Казандзидис, Димитриус Метропано. Тази празна тиква израсна с музиката на Замбетас. Ако ми изредиш всички произведеня на Казандзакис, Ще си затворя устата.
Тази празна тиква искаше да чете Омир в оригинал и за това научи Гръцки. Наложи се даго използвам за да знае БКП какво си говорят "враговете" ни, по времето на "соца". Знам на изуст Вссичките ви военни бази и въоръжение. .Малко се отплеснах. Извинете. Ти искаше да се запознаем. Добре. Къде и кога. ZIEZI EX QUO VULGARES.

Извинявай, ама как искаш този мазен и смръдлив цървул да ти изброи призведения на Казандзакис при положения, че църквата го отлъчи и в техните килийни школа не се изучава?-та той в "Капитан Михалис" им казва какви турски подлоги са!
цитирай
56. atilla - до joysii
21.05.2012 00:44
не ми се занимава с теб! гледай си живота!!!
цитирай
57. анонимен - кучелюбец
21.05.2012 00:48
Най големите помияри в България са автохтонистите тракедонисти.
С кастрация едва ли ще стане.
цитирай
58. d3bep - Повтарям още веднъж, пълни глуп...
21.05.2012 10:33
aristotelis написа:
Повтарям още веднъж, пълни глупости, няма 220 надписа който гърците крият и подобни простотйи, просто е немислимо ! Тези глупости и простотйи са измислени от микимауседония, за това ще има да чакат 1000 години за европа......................

220 надписа няма, не знам кой го тиражира това.
Но има 20 - тина.
Намерени са преди близо 20 години вече на остров Самотраки и при Зоне. Островът на тракийските мистерии.
Билингва са, т.е. очевидно ан гръцки и друг език, кой ли ше да е другия....
И до ден днешен не са публикувани.
Принципно е напълно разбираемо един учен да иска да се запознае с материята преди да направи публикацията.
Само че въпросната дърта гъркиня(мога да й намеря и името ако е зор) просто ги крие. Тя изобщо не изучава траките, не е взела другите тракийски надписи за сверка и общо взето отказва контакти с българските си колеги. И това се случва с твърде вероятната благословия на гръцката страна.

Това изобщо не е изолиран случай.
Някои от могилните гробници в Гърция не са публикувани и повече години.
Резултатът: ако се бутнеш покрай тях и снимаш, те нападат охранители и ти вземат камерата.
Или това Гърците са мнооого учени и един живот не им стига да направят 5 снимки и публикация на находка, намерена вече в подобен види из цялото средиземноморие....
Или просто си мислят, че могат безкрайно да ни правят на глупаци
цитирай
59. joysii - 54. kansandilh - 49. joysii - 40. kostadin
21.05.2012 14:47
"...да се разчете тракийската писменост""
-пише Костадин в коментар № 40.
Вие си отворете зъркелите и четете правилно!
По повод на това казах, че траките са били БЕЗПИСМЕН народ, а не БЕЗЕЗИЧЕН.
Естествено,че са имали език на който да ГОВОРЯТ. НО са ползвали гръцки букви за да ГО записват.

цитирай
60. анонимен - Проф.Сиктиридис
21.05.2012 15:01
Браво Аристотелис , отличен постинг!
Кво да праиш , трябва да допринасяме за просветата на нашите братя да не забравят истинския си БЪЛГАРСКИ произход,
че напоследък взеха да сричат на туракийски с ориенталски акцент.
Срамуват се от... родна реч омайна сладка! Шашкъни бре!
цитирай
61. joysii - не ми се занимава с теб! гледай си ...
21.05.2012 15:02
atilla написа:
не ми се занимава с теб! гледай си живота!!!

...................
Рзбира се, това правя,гледам си живота, но отвреме навреме се възмущавам от простотиите на местните дрънкала дето сами си викат историци, а всъщност си нямат понятие от тази наука.
Затова попитах за Вашето образование.Понеже и Вие много се праскате на тема история, на отстрани прави впечатление,че тази наука не Ви е особено понятна.
Защо нагрубявате Аристотелис?
Затова,че е публикувал лекция по история от СУ!?
Много странно!
Ако Вие бяхте учили там в специалност История, тази лекция нямаше да Ви се стори така непозната и шокираща, нали? :)
цитирай
62. анонимен - ARHIMED
21.05.2012 15:16
joysii написа:
Естествено,че са имали език на който да ГОВОРЯТ. НО са ползвали гръцки букви за да ГО записват.
=====================================================
А до колко са знаели да броят?цитирай
63. анонимен - проф. д-ръ Бай Ганьо Ценовъ
21.05.2012 15:31
joysii написа:
Защо нагрубявате Аристотелис?
Затова,че е публикувал лекция по история от СУ!?

===================================================

Нагрубяват го, защото не се е позовал на теляците от турската баня хамам , които се правят на историци.
Затова квичат и грухтят неистово , като ориенталски нерези.
цитирай
64. voulgaros - дзвер, , не ми са прави на много ко...
21.05.2012 15:53
дзвер,,не ми са прави на много компетентен--еи славянски руско-турски екземпляр..

гледаи си детето и до тука....

нИЩО ЛИЧНО КЪМ ТЕБЕ, ГЛЕДАИ СИ ЖИВОТЕЦА И СИ ПЛАЩАИ СМЕТКИТЕ..

ЗА ГЪРЦИЯ И ЗА ГЪРЦИТЕ---НЕ ПИШИ И НЕ ГОВОРИ--БЪЛГАРСКО КРАДЛИВО ЗАВИСТЛИВО ДЖУДЖЕ..
цитирай
65. d3bep - Ако аз съм джудже бате, представям ...
21.05.2012 19:01
Ако аз съм джудже бате, представям си гърците колко са големи.
Сигур заради туй не си плащат кредитите.
Кво па искат тея ситни прошляци от нас, викат. Имали пари , дали ни, сега скачат в краката ни...
цитирай
66. aristotelis - Гърция гони наши просяци! Много си тъп и прост за това сте най-зле по-всичките показатели!
21.05.2012 19:40
d3bep написа:
Ако аз съм джудже бате, представям си гърците колко са големи.
Сигур заради туй не си плащат кредитите.
Кво па искат тея ситни прошляци от нас, викат. Имали пари , дали ни, сега скачат в краката ни...


Гърция гони наши просяци
29.07.2011 Гръцката полиция гони български просяци, които създават проблеми в Ксанти. Това пишат медии в града, цитирани от БТА. В материалите на пресата се обяснява, че премахването на българските просяци от града се превръща в една от основните задачи на полицията. Над 90% от нашите просяци са от ромски произход от районите на Бургас, Сливен, Пазарджик. Данните за клошарите са цитирани в сайта на област Ксанти и бяха потвърдени от Регионалната дирекция "Гранична полиция" в Смолян. Проблемът не може да бъде разрешен, докато гръцките власти не екстрадират просяците по официален път и не им наложат ограничение за влизане в Гърция, обясни директорът на Граничната полиция в Смолян комисар Тодор Георгиев. На граничните пунктове има списъци с имената на просяци, но граничарите нямат правно основание да ги спрат при повторно преминаване в Гърция, каза още комисарят. В сайта на областта се цитират публикации за "набези на български просяци" и за екстрадирани в България през април 13 просещи. По данни на Граничната полиция в Смолян през последната седмица на ГКПП Капитан Петко войвода неофициално от гръцките власти са върнати две просякини, които са от района на Пазарджик. Сред 13-те изгонени от Ксанти един е инвалид. Обикновено при случаите на просещи инвалиди гръцките власти избягват да налагат санкции и да изправят пред съд хората с увреждания, а само ги връщат обратно в България. Според местната преса в Ксанти предприетите действия не са трайно решение на проблема.

цитирай
67. d3bep - Е тва са мангалите. Те не са ли ваш...
21.05.2012 20:27
Е тва са мангалите. Те не са ли ваши?
Граждански са вписани при нас, ама роднински къде са?
Вероятно затова идват при вас, очакват специално отношение някакво....
цитирай
68. анонимен - 8 годишен-хлапак до: 68. мангала-d3bep Е тва са мангалите...
21.05.2012 22:39
68. d3bep мангала написа:
Е тва са мангалите. Те не са ли ваши?
=====================================================
8 годишен-хлапак:

Мама и леля работят в Гърция като компаньонки и са много доволни.Винаги ми носят мнооого подаръци и разправят колко симпатични, шедри и с какво внимание и обич се отнасят там към жените.
Та въпроса ми е ако те (гърците) са цигани, защо нашите майки и каки не правят компания на нашите цигани,като теб? Поне ще си бъдат у дома. Ъ мангал?

цитирай
69. aristotelis - d3bep няма да направя коментар защото сърбежа от пръстите ми скочи на ташаците!
22.05.2012 00:05
d3bep написа:
Е тва са мангалите. Те не са ли ваши?
Граждански са вписани при нас, ама роднински къде са?
Вероятно затова идват при вас, очакват специално отношение някакво....


А бе заговор, целят свят е насочен срещу кутигури, утигури, хуногури, оногури, уногондури, котраги и кутригури в булгаристан дето дори на картата не знаят къде се пада! Е, като кажеш че граници с гърция се ориентират!
цитирай
70. aristotelis - Като му видиш снимката найстина е циганин...е, с този циганин тракогърчеещ сърбежа от пръстите ми скочи от ново на ташаците!
22.05.2012 00:08
анонимен написа:
68. d3bep мангала написа:
Е тва са мангалите. Те не са ли ваши?
=====================================================
8 годишен-хлапак:

Мама и леля работят в Гърция като компаньонки и са много доволни.Винаги ми носят мнооого подаръци и разправят колко симпатични, шедри и с какво внимание и обич се отнасят там към жените.
Та въпроса ми е ако те (гърците) са цигани, защо нашите майки и каки не правят компания на нашите цигани,като теб? Поне ще си бъдат у дома. Ъ мангал?


цитирай
71. анонимен - 8 годишен-хлапак
22.05.2012 00:39
68. d3bep мангала написа:
Е тва са мангалите. Те не са ли ваши?
====================================================
Тоз църен педерунгел от 100-липиново се изживява като жрицата на любовта ...Клеопатра.
цитирай
72. d3bep - Питам бе, не знам. . . . Просто като ги ...
22.05.2012 10:01
Питам бе, не знам.... Просто като ги загледам и ми мязат повече на вас, па и викаш че много напирали да идват у гръцко, та затва се чудим.
цитирай
73. анонимен - Питам бе - 73. d3bep-о
22.05.2012 11:19
Не мога да разбера, защо онанистите т.н. тракедонисти-автохтонисти се срамуват от произхода си и имат комплекси за малоценност,след като дори Азис, Софи Маринова признаха и се гордеят с циганския си произход.

цитирай
74. d3bep - Ми ние нема да си признаем. Ше чекаме ...
22.05.2012 11:40
Ми ние нема да си признаем. Ше чекаме първо гърците да си признаят циганският си произход, ние българите сме свикнали да преписваме от тех, понеже они са източника на нашата култура...

Айде, че много се забавлявам с тебе ама ме чака работа :)
цитирай
75. aristotelis - Ми ние нема да си признаем. Ше чекаме ...
22.05.2012 12:04
d3bep написа:
Ми ние нема да си признаем. Ше чекаме първо гърците да си признаят циганският си произход, ние българите сме свикнали да преписваме от тех, понеже они са източника на нашата култура...

Айде, че много се забавлявам с тебе ама ме чака работа :)


Е ми така кажи, околовръстият път на София те чака, там ти е мястото!
цитирай
76. aristotelis - До d3bep! Среден пръст за Микимауседония в Сащ, няма НАТО, няма ЕВРОПА!
22.05.2012 12:07
Гърция се закани че мики-мауседония ще види Европа и Нато през крив макарон и с набит вибратор на гъза!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
цитирай
77. d3bep - А, ма след като ви обмислят за изк...
22.05.2012 15:20
А, ма след като ви обмислят за изключване от ЕС, вече вие ли решавате кой ще влиза там и кой не...
Баси, браа. А ние като бунаци си плащаме заемите, вместо и ние да спрем да плащаме и да почнем да решаваме кво да стаа в ЕС и кво не...
цитирай
78. aristotelis - А, ма след като ви обмислят за изк...
22.05.2012 15:32
d3bep написа:
А, ма след като ви обмислят за изключване от ЕС, вече вие ли решавате кой ще влиза там и кой не...
Баси, браа. А ние като бунаци си плащаме заемите, вместо и ние да спрем да плащаме и да почнем да решаваме кво да стаа в ЕС и кво не...


А бе заговор, целят свят е насочен срещу кутигури, утигури, хуногури, оногури, уногондури, котраги и кутригури в булгаристан дето дори на картата не знаят къде се пада! Е, като кажеш че граници с гърция се ориентират!
цитирай
79. анонимен - Българите са българи, наши прав...
22.05.2012 17:00
Българите са българи, наши православни християнски братя.Уточнете вашия произход комплексикирани мургави аркадаши.
Талиянци,тракотураци, селджукбоклук,викинги,или БУДА-ли от Бимбистан ?
На кой бог вие се навеждате ?
цитирай
80. atilla - до КИРтака профАНА АристотелЧо, VULVAros Анонимис & joysii
22.05.2012 20:45
анонимен написа:
Чиба резак, помияр кьопек.


аристотелЧо, ти от полишизофрения ли си болен бе чифут?, чиба ша викаш на брат си пумияра дето пасете очиците на татко ви! Тия турцизми явно си ги научил като ибрикчия и евнух на Султана -та незнам кви ташаци те сърбят бе скопена еГейска свиньо. Земи си го наври отзад в мазния смръдлив черен дирник робе! Стига си ни цитирал тая плява от "безплатните ти парцали/за 6000 EU/ и разни copy/paste от сайтове с материали писани от псевдо ненаУЧЕНИ анално-податливи гръко-руско-съветски папагали с меки китки и вид на нагиздени педерасти! Да не мислиш, че като им пееш оди на възхвала гръчките ти господари ще те приемат за техен-винаги ще си останеш пумияр гъзолизец! доктор Спароток е безсилен при твоята диагноза бе многолика анонимна гнусна византийска гнидо! професионалното ми мнение е да се кремираш далеч от водоизточник за да не замърсиш природата или поне се скрии отново в клоаката от която си изпълзял бе влечуго!
Относно жалките опити на волната мушица joysii, /цвъкаща от пост на пост, правеща душевни бибитки на долния чифутски мелез/, Вие госпожо да не работите "човешки ресурси" в blog.bg и аз да съм подал заявление за работа, че да ми искате диплома за завършено образование? Гледай си работата и си бъркайте по дупките с многоликия хермафродит, но в някой византийски сайт!....Σλαβόφωνοι Έλληνες
цитирай
81. анонимен - Чиба - 81. atilla
22.05.2012 21:46
Бегом,Марш обратно в твоя любим осман анаватан мангалистан гнусен ориенталски аналдолен нерез.

цитирай
82. анонимен - Хан Курбрат - 83. atilla
22.05.2012 22:13
Ей,читак. Колко пъти съм ти казвал, като лапаш дебелия прабългарски бахур и смучиш бялото сладко да не си отваряш смрадливата уста.
.
цитирай
83. atilla - прабългарския бахур си стои в тв...
22.05.2012 22:23
прабългарския бахур си стои в твоята клоака жалка рожбо на пиянска чекия от засада аристотелчо АНУСнимис-духай го под вода, че дигна много прахоляк.
Личи си смърдящата ти страхлива душица византиска подлого, ко ми пишеш анонимно-прозрачен си ми коварен гей смръдлив!
цитирай
84. анонимен - Г-н читак, не дойде ли време да хо...
22.05.2012 22:40
Г-н читак,не дойде ли време да ходите да се навеждате?
цитирай
85. atilla - Единствено за теб ще си направя т...
22.05.2012 22:50
Единствено за теб ще си направя труда да се наведа нисък мирзльо, да те видя къде се криеш смръдлива хлебарко за да ти смачкам черната мутра!!!
цитирай
86. atilla - Иди се замии, че шиптъра те търси и ...
22.05.2012 22:52
Ей Гейзер, иди се замии, че шиптъра те търси и гледай да остане доволен, че иначе утре може да не се срещнем!!!
цитирай
87. анонимен - do aristoteli va6karov putliakov
22.05.2012 23:01
siguren sam,4e nikoga ne sam ebal jena mi s takova gusto za vsi4kite dvadeset godini,kakto ako te 6ibam teb samo edin pat ama kakto az si znam.sigurno 6te izpadna v euforia. 6te ti razcepa halkata i 6te se otarva6 do grob kogato se napane6 da pardi6.dolna mangusto.zaklel sam se vav vi4ko sviato koeto imam 4e 6te te nameria kogato se pribera v bg. i 6te te napravia 6tastliv za vinagi,4ifutska mierda.zapomni tova i go o4akvai.ve4e sam ti podgotvil nakazanieto,prosto go o4akvai.az kazah.
цитирай
88. aristotelis - Само Д-р Спароток може да ти помогне който е Историк-Порнограф, специализиран в лечението на Епилепсия и заболявания на централната нервна система!
22.05.2012 23:38
анонимен написа:
siguren sam,4e nikoga ne sam ebal jena mi s takova gusto za vsi4kite dvadeset godini,kakto ako te 6ibam teb samo edin pat ama kakto az si znam.sigurno 6te izpadna v euforia. 6te ti razcepa halkata i 6te se otarva6 do grob kogato se napane6 da pardi6.dolna mangusto.zaklel sam se vav vi4ko sviato koeto imam 4e 6te te nameria kogato se pribera v bg. i 6te te napravia 6tastliv za vinagi,4ifutska mierda.zapomni tova i go o4akvai.ve4e sam ti podgotvil nakazanieto,prosto go o4akvai.az kazah.

цитирай
89. aristotelis - Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език!
22.05.2012 23:46
atilla написа:
Ей Гейзер, иди се замии, че шиптъра те търси и гледай да остане доволен, че иначе утре може да не се срещнем!!!


Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език също като Исус. Докладът на Европейската комисия (в текста на представения по-рано този месец доклад за напредъка на Македония липсва думата „македонски“ като определение за езика, на който се говори в страната). Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език, също като Исус, за когото никой не знае на кой език е говорел. Може би и той е говорел македонски“, продължава Ружин. „Политическият екстаз на премиера (Никола Груевски) беше развален от прецизния и неумолим доклад на ЕС. Таман и той започна да вярва в своята идилична приказка за Македония и лошите еврократи му развалиха..Идиотските македонистки исторически тези днес получават отпор не само от учените по цял свят, но и в самата Македония - нещо, което не се бе случвало 65 години. Експрезидентът Бранко Цървенковски онзи ден каза, че “античният македонизъм е обречен на тежко историческо поражение”. А експремиерът Любчо Георгиевски иронично забеляза, че следващата стъпка на управляващите ще бъде да открият “антични югославяни”.
цитирай
90. анонимен - Чиба - 89. анонимен
22.05.2012 23:48
Г-н читак. Ти заповядай ние сме гостоприемни, ще те посрещнем юнашката. Само да не се оплачеш на връщане на булчето си, че сме те "обидили" отзад.

цитирай
91. анонимен - maliii do deka se prostirala Anadola......
23.05.2012 00:10
ti kyde se mu6i6 be evnuh skopen, ne ti li stigat albanskite pi6towi mi se bori6 za koraw bylgarski kur, ili sa ti malki za debeliot gyzzz, a intelektualen gqur muxaaaaaaaaaaxa
cyrvul, skopec, malgal ligavi
цитирай
92. анонимен - изневярата на анадолЧо
23.05.2012 00:31
Гейзер, знам, че не ти трябва вазелин за мазния ти дирник, ама внимавай мъжлето ти да не разбере,че му изневеряваш със шиптъри!
цитирай
93. d3bep - Алоу, А Ристо е на телефона. Арис...
23.05.2012 09:21
Алоу, А Ристо е на телефона.

Аристотеле,
(що ли са те кръстили на дървен философ)...
Батенце, много те моля да спреш да ми пращаш постоянно милиони лични, които само трия и не чета. Мерси. Псувни, а отдолу копирани разни мелезщини от Интернет изобщо не ме интересуват. Сигурно сто такива съм изтрил.

Ако не се спреш, ще помоля и тебе да те изтрият. Основания - бол.
Предупреден си, след което пак като безплътен дух проблемът ти нали знаеш че за мен е решен? Безименни в моя блог не пишат, и съобщения не могат да ми пращат...

Официално предупреден се чувствай.
цитирай
94. aristotelis - Македония разпъната като мъченик пред ЕС, подобно на Христос, остана без език!
23.05.2012 10:58
d3bep написа:
Алоу, А Ристо е на телефона.

Аристотеле,
(що ли са те кръстили на дървен философ)...
Батенце, много те моля да спреш да ми пращаш постоянно милиони лични, които само трия и не чета. Мерси. Псувни, а отдолу копирани разни мелезщини от Интернет изобщо не ме интересуват. Сигурно сто такива съм изтрил.

Ако не се спреш, ще помоля и тебе да те изтрият. Основания - бол.
Предупреден си, след което пак като безплътен дух проблемът ти нали знаеш че за мен е решен? Безименни в моя блог не пишат, и съобщения не могат да ми пращат...

Официално предупреден се чувствай.

цитирай
95. анонимен - ХИПОКРАТ
23.05.2012 13:01
ХИПОКРАТ - До всички автохтонисти тракедонисти.
====================================================
Прегледайте се спешно за Деменция т.н.Dementia
(Алцхаймер),защото по всичко личи, че имате дълбоки ментални увреждания на мозъчната кора в напреднал стадий със съпътващата я параноя.цитирай
96. joysii - 81. atilla
23.05.2012 16:05
"Относно жалките опити на волната мушица joysii, /цвъкаща от пост на пост, правеща душевни бибитки на долния чифутски мелез/, Вие госпожо да не работите "човешки ресурси" в blog.bg и аз да съм подал заявление за работа, че да ми искате диплома за завършено образование? Гледай си работата и си бъркайте по дупките с многоликия хермафродит, но в някой византийски"
.....................
Бъркай си по дупките с някого ТИ.
Не си нищо повече от поредния блогов простак и тъпанар.
Ясно е, че си неук прост галош.
Къде се перчиш с исторически мнения?
Я си виж коментарите тук, бе мухльо - само каруцарски простотии.
За каква история и ...изобщо - наука, може да ми говори безмозъчно копеле като теб?
Не ти искам никаква диплома. Само питам какво си учил, ама то вече ми е ясно - едва си изкарал 8 клас май.С тая липса на акъл - по-нагоре - не може.
Чудя се, как си позволяваш да дрънкаш такива простащини на човек /Аристотелис/, който просто е публикувал една лекция за пред студенти в СУ!?!?
Защо не вземеш да псуваш автора на лекцията? То ти и без това само да ръсиш гадости можеш.
Егати простака,дето си,бе Атила ли си ...какъв си тъпанар...де да те зная....!
цитирай
97. joysii - siguren sam, 4e nikoga ne sam ebal ...
23.05.2012 16:07
анонимен написа:
siguren sam,4e nikoga ne sam ebal jena mi s takova gusto za vsi4kite dvadeset godini,kakto ako te 6ibam teb samo edin pat ama kakto az si znam.sigurno 6te izpadna v euforia. 6te ti razcepa halkata i 6te se otarva6 do grob kogato se napane6 da pardi6.dolna mangusto.zaklel sam se vav vi4ko sviato koeto imam 4e 6te te nameria kogato se pribera v bg. i 6te te napravia 6tastliv za vinagi,4ifutska mierda.zapomni tova i go o4akvai.ve4e sam ti podgotvil nakazanieto,prosto go o4akvai.az kazah.

..........................
Кретен, малоумен комплексар.
В какво си сигурен,бе мухльо?
цитирай
98. joysii - прабългарския бахур си стои в тв...
23.05.2012 16:08
atilla написа:
прабългарския бахур си стои в твоята клоака жалка рожбо на пиянска чекия от засада аристотелчо АНУСнимис-духай го под вода, че дигна много прахоляк.
Личи си смърдящата ти страхлива душица византиска подлого, ко ми пишеш анонимно-прозрачен си ми коварен гей смръдлив!

.........................
Прелест!
Виж се само,глупак!
Ти на жена си такива ли ги ръсиш!
Или на майка си, може би?
Сестра имаш ли?
цитирай
99. joysii - престани да фъфлиш, ами си го извади ...
23.05.2012 16:10
atilla написа:
престани да фъфлиш, ами си го извади от устата анадолска мършо.Със сополивите си упражнения най-много да си изкихаш гнойната топка заемаща мозъчна функция в робската ти кратуна!!! Ти си емоционален ексхибиционист и отявлен Гейзер бе съдран смръдлив ориенталецо!

...................
Ц ц ц ц ц ....ти си го извади от устата или от там ...дето ти е наврян....
Ей, супер тъпотия!
цитирай
100. joysii - Аристотелис, млъквам. Извинявай, ...
23.05.2012 16:11
Аристотелис, млъквам.
Извинявай, ама на тия копелета трябва да им се размажат тъпите мутри.
Как си позволяват да пишат такива неща!
цитирай
101. joysii - siguren sam, 4e nikoga ne sam ebal ...
23.05.2012 16:13
анонимен написа:
siguren sam,4e nikoga ne sam ebal jena mi s takova gusto za vsi4kite dvadeset godini,kakto ako te 6ibam teb samo edin pat ama kakto az si znam.sigurno 6te izpadna v euforia. 6te ti razcepa halkata i 6te se otarva6 do grob kogato se napane6 da pardi6.dolna mangusto.zaklel sam se vav vi4ko sviato koeto imam 4e 6te te nameria kogato se pribera v bg. i 6te te napravia 6tastliv za vinagi,4ifutska mierda.zapomni tova i go o4akvai.ve4e sam ti podgotvil nakazanieto,prosto go o4akvai.az kazah.

..................
Тоя ако не е един проскубан смотаняк Марио, дето защитаваше по едно време Спаро...ей ме на.
цитирай
102. aristotelis - Това е голяма простотия която последните 20 години стана национален спорт на нацията!
23.05.2012 16:34
joysii написа:
Аристотелис, млъквам.
Извинявай, ама на тия копелета трябва да им се размажат тъпите мутри.
Как си позволяват да пишат такива неща!


Това е голяма простотия която последните 20 години стана национален спорт на нацията! Българинът по същество и характер винаги мрази, мрази жена си, съседа си, децата си, та ако не стигне мрази и себе си и все някой му е крив.
цитирай
103. aristotelis - Димитър Подвързачов възпява бъ...
23.05.2012 16:40
Димитър Подвързачов възпява българомразието:

От славянки и от гури
наплодиха се в България
шест милиона чукундури.
О, малка, хубава страна
На общогражданско мълчание…
И от тогаз насам животът е все в кърви,
Животът – зло, човек човеку враг.
А влъхвите са винаги най-първи.
И правдата е в ясли пак!
Не, тоз народ не си е доробувал.
Проклинят тебе и живота си.
цитирай
104. aristotelis - ТРИТЕ БЪЛГАРИИ!
23.05.2012 16:46
Георги Александров
Има такава държава, по точно територия с население, която се води европейска, но всъщност е от третия свят. Казва се България и който я възприеме като нещо единно, цяло, ще сбърка. Защото зад понятието стоят три различни Българии, толкова различни, че е трудно да ги свържеш, ако не си вътре в проблемите.
Първата България с право може да бъде определена като „Прекрасна”. Това е страната на управляващите политици, независимо кои са те, на бизнесмените, назначени и изпрали парите си в годините на прехода, на услужливите и добре платени журналисти, държавни чиновници, чалга певци и самозвани шоумени, мутри и приближените им, депутати и техните сътрудници. Тази България е член на Европейския съюз, тя е едва третата държава в Европа с толкова малък бюджетен дефицит, тя построи 52 км. магистрали за последните 2 години и в нея тече „мед и масло”.
Тя има най-ниските данъци в ЕС, инфлацията клони към нула според статистиката, нейните жители се чудят дали на Бахамите или на Малдивите да прекарат лятната си почивка. Бизнесът е доволен, получава обществени поръчки, изгражда евтини спортни зали и пътища, забавлява се. Нейните представители се женят или в Италия или във Франция, защото там имат имоти, къщи, вили. Въобще чудесно е да се живее в тази България, но малко имат привилегията да го правят.
Втората България е друга. Тя много прилича на една, описана от Никола Вапцаров :
”Тази страна
Не е моя страна,
Тази страна, простете
е чужда”
В нея живеят много хора, пенсионери с най-мизерните пенсии в Европа, безработни с най-голям процент увеличение през последните месеци след Гърция, хора, работещи за 100-150 евро, с които не могат да скърпят месеца, да си платят парното или тока.Тук са и отхвърлените от обществото просяци, бездомници, цигани, много голяма част от които се занимават с кражби.
цитирай
105. letopisec - чудя се аз, защо никой не ми чете постингите за българската писменост и
23.05.2012 16:46
чудя се аз, защо никой не ми чете постингите за българската писменост и култура, а то всички били тук...Леле какво вавилонско стълпотворение...Поучете се от Далай Лама: "Помнете, че когато не получавате това, което искате, също е голям късмет "
цитирай
106. aristotelis - Трите Българии
23.05.2012 16:48
За да им противодейства донякъде, прекрасната България има най-многобройния в ЕС полицейски апарат и една много особена съдебна система, която за кражба на хляб вкарва човек в затвора, но за подкупи и корупция в особено големи размери издава индулгенции за невинност. В тази „Друга„ България образованието е под всякаква критика, учителите са по-близо до клошарите по доходи отколкото до среден държавен чиновник, масово децата й спират да ходят на училище и тръгват с родителите си да работят или да крадат. Пенсионерите, които са най-многобройни пък живеят с илюзиите на старото време и е лесно да бъдат излъгани, когато гласовете им станат нужни. За другите има тарифа – един глас струва пари, брашно, кецове, кебапчета и най-често щедри обещания. Например им се казва – след 8 години ще взимате двойно, макар че е ясно като бял ден, че след тези години нито обещаващия нито голяма част от надяващите се ще са в същото положение.

В тази България се пие много и то безбандеролен алкохол, на почивка се ходи в дворчето на селска къща, ако такава има в семейството, или в барчето срещу входа на панелката. Единственото й развлечение е телевизията и затова програмите са изпълнени с простотии, цинизми, чалга, секс и още нещо. Така затъпяването става тотално. Най-голямата мечта на хората от тази България е да преминат в прекрасната България, но както в американската мечта, това рядко им се отдава. Шанс имат хубавите момичета, ако попаднат на някой, който да ги лансира и не му омръзнат бързо, силните момчета, които могат да служат като бодигарди и късметлиите, които спечелят от тотото.

цитирай
107. aristotelis - Трите Българии
23.05.2012 16:49
Двете Българии се срещат рядко – веднъж на две години по време на избори. Тогава тези от прекрасната България с неохота слизат от лимузините и се срещат с електората. Или участват в различни празници, където се ръкуват с присъстващите, галят децата по главичките и обещават. Каквото им поискат, те го сдават като обещание. Метрото да стигне от София до Перник, язовирът да се зариби и да може да се лови риба без билет, данъците да паднат, заплатите да се увеличат, пътищата да станат магистрали, магистралите – летища, всеки да си купи самолет. След изборите обаче всичко се забравя за часове и се повтаря при следващите избори след 2 години. Интересното е, че нито едните, нито другите /обещаващи и лъгани/ не променят поведението си. Едните поизтупват от праха стари обещания, другите се правят, че не помнят как са ги излъгали преди две години. И всичко е наред. За да има някакъв ефект от това обаче лицата обикновено се сменят – рядко някой се задържа два мандата на своя пост. Но това не променя неговия статус – той е човек от прекрасната България.
Третата България е дъщеря на първите две. Това е „Емигрантската” България. Тя е около милион и половина в момента, но се увеличава с бързи темпове. В нея има представители и на двете Българии- дечицата на прекрасна България обикновено учат в колежи и университети на Запад и повечето остават там, за да харчат бащините си пари. В нея обаче има повече равноправие, защото немалко от другата България също намират място под слънцето на Запада –това е най-талантливата и непримирима с живота част на народа. Използвайки преимуществата на свободното общество, тя успява да направи кариера и да остане в чуждата страна като равноправен член на обществото. Тук заплащането е несравнимо с българското, данъците са съразмерни с доходите, а полицията пази всички, а не само мутрите. Тази България постепенно се размива, претопява и вероятно някога ще изчезне и вместо нея ще останат само островчета от българи, които не са скъсали изцяло с родината си.
цитирай
108. aristotelis - Трите Българии
23.05.2012 16:50
Какво е бъдещето? Прекрасната България ще продължи да съществува още дълго – тя е необходима на европейците, за да имат примера колко е зле, когато те управляват зле. А и хората от Запада трябва да имат място, където да дойдат да си отпочинат, да направят някой друг милион и да се порадват на евтини проститутки и пиене. Другата България също няма да изчезне, по-скоро ще се циганизира или турцизира, но това не е толкова лошо. Та кой друг освен споменатите две етнически групи има мерак да живее в подобна тиня. Пенсионерите ще намалеят драстично – вдигането на възрастта и естествените природни закони ще свършат своето. Бедните ще станат още по-бедни, накрая панелните гета ще станат единственото място, където ще може да живеят тези с доходи около 2 евро на ден. Но покрай тях ще има прекрасни магистрали и огради, високи над 3 метра, ще скриват лошите гледки от седящите в лимузини представители на прекрасната България.
Но да забравим всичко това, все пак избори идват. Да се порадваме на цирка, на обещанията, на тълпите с червени знаменца в ръце и поне за две седмици да забравим за трите Българии. След това ще имаме две години, за да се радваме на положението си.
цитирай
109. atilla - А може и да те осъди!
23.05.2012 18:22
анонимен написа:
Дами и господа!
http://atila.blog.bg/ = http://atilla.blog.bg/ = Мирослав Блажев.
Новия байрактар на онанистите тракедонисти автохтонисти.

Може да те съди този М.Блажев!!!
цитирай
110. joysii - uf, pak taq dyrta pa4avra joiStick. ...
23.05.2012 18:26
анонимен написа:
uf, pak taq dyrta pa4avra joiStick. DODRAIFA MI SE OT TEB I OT"4OVEKA" aRISTO. Mnogo ti e mrysna ustata, ma taka e kato ba4ka6 na magistralata Varna-6umen.....Otiwam da povyrna ;)

.............................
На магистралата бачка майка ти, левак.
А моята уста не е по-мръсна от твоята.Смотаняк
цитирай
111. joysii - Извинете, къде аджеба точно работи ...
23.05.2012 18:57
анонимен написа:
Извинете, къде аджеба точно работи тази джойси! Гледам дашна е!

=================
Кьорчо, гледаш, ама не виждаш.
Дашни са дамите от твоето семейство.

цитирай
112. d3bep - Aristotele, Качеството на коме...
23.05.2012 20:29
Aristotele,
Качеството на коментарите в един блог твърдят, че били безпогрешно отражение на качеството на писанията.
Не знам дали е верно.
Хай честит ти 24-ти май .
цитирай
113. joysii - 123. анонимен
23.05.2012 22:00
Ела,ела, че да ти откъсна езика, и оная работа,ако отново ми заприказваш със сексуални намеци.
цитирай
114. joysii - 122. d3bep
23.05.2012 22:08
Постингът на Аристотелис е лекция в СУ.
А половината коментари са на безмозъчни кретени,дето на думи/на дело - едва ли/ все на е...не ги избива, щото нямат акъл да мислят за нещо друго.Жалкото е, че точно тия тъпанари имат наглостта да се бият в гърдите и да врещят,че са най-големите патриоти и родолюбци.Срамота.
цитирай
115. d3bep - ТОй може да е лекция в СУ и пак да няма ...
24.05.2012 09:05
ТОй може да е лекция в СУ и пак да няма нищо общо с истината, както и се случва.
Освен това ако мислиш, че всички в СУ са на едно мнение за "великата гръцка цивилизация", много си се объркала :)
Да не говорим че тоя пост може би е некоя лекция от 62-ра година.
цитирай
116. d3bep - AА истината за тези, които не коп...
24.05.2012 09:22
AА истината за тези, които не копират от нетя или не питат мастити ,седнали в скута им, а просто четат, е много проста.
Системата, която прилага Спароток за разчитане на надписите , и тази, която е приложил Майкъл Вентрис, са почти идентични, като при това оня е бил нахакано пишлеме, пребило се с колата във времето, когато колите вдигат максимум 40.

При това за разлика от Спароток, койтно несъмнено знае български, Майкъл Вентрис ДОРИ НЕ Е ЗНАЕЛ ДРЕВНОГРЪЦКИ. Знаел е съвременни езици. Можел е да го чете, каквото и да значи това. Да го чета мога аз. Но не се хващам на тази база да дешифровам език, който никой не може да чете, посредством такъв дето мога криво ляво да чета, макар че няма никакви доказателства двата да са свързани...

Така че нещата са много прости. Или имаме поръчков "превод" с предварително заложен резултат - какъвто е несъмнено преводът на Вентрис и Чадуик, който започва изобщо от предварително приетата идея че превеждат аркадски и изобщо не го доказва, просто навръзва символите, като при това няма език и превод, а само отделни думи, защото толкова им били надписите, и въпреки че има отделни думи, 20% от знаците са неизвестни, и 50% от плочките не са успели да прочетат - характерно за "преводи" тамъне, и през китайски да фанем може да "преведем" и по - голям процент, та или приемаме и техният превод за поръчков и неверне, къвто си е...
Или не виждам що се сърдите на Спароток.
Той повтаря техният път просто, даже по -добре ги навръзва работите, все пак те са я свършил ицялата работа за 3 месеца от напълно неизвестен език, той вече рови няколко години...
Или , в другия случай приеммае , че имам две верни разчитания на един език, различни.Възможни ли са две верни разчитания?

Ако Спароток ви "лъже" с преводите, той го прави в блога си.
Тук е налице радикална и верроятно добре платена измам, подхранвана от братушките на Аристотел, и разбира се невярна.
Скачайте???? Ето това е истинската измама.
Каот между другото и там ядат бахура, псоредством този "превод" изведените от Крит имена са около 60% ТРАКИЙСКИ(и не съм ги извадил аз, а международни изследователи, "разчитали" плочките по дадената им система), но честно казано предпочтиам да не ги ползвам или да ги споменавам със съмнение, отколкото да се крепя на оичевидна лъжа.

Но и по този метод Аристотеле, пак ядеш бахура баце.. Оказва се ,че етеокритяните са предимно траки и са говорили на "гръцки" преди вас, т.е. те са ви дали гръцкия...
Дето и да се обърнеш, все ти е гадно, ама поне копираш здраво.
Разбира се без капка мисъл и познание на фактите.
цитирай
117. aristotelis - До d3bep
24.05.2012 09:48
Нека да е честит 24 май – този светъл празник на "тракйиската просвета и култура", на славянската писменост, дух и духовност!

“Аз с думи се моля на Бога:
Боже на всички твари и Съзидателю,
видим и невидим,
изпрати ми живия Господ Дух
да ми вдъхне в сърцето слово,
да бъде за полза на всички
живеещи в твоите заповеди.”

Константин Преславски
Из “Азбучна молитва”
цитирай
118. анонимен - Браво Аристотелис! Блетящ, научо ...
24.05.2012 10:33
Браво Аристотелис! Блетящ,научо издържан постинг. Още един пирон в ковчега на тракедонистите автохтонисти! Когато фактите и учените от цял свят говорят, Тангра мълчи!

цитирай
119. dolsineq - Скъпа, ти да не си Дулса Карабаджак ...
25.05.2012 13:49
joysii написа:
анонимен написа:
Скъпа,ти да не си Дулса Карабаджак Мераклиева?

......................
Не съм.
Питай майка си, тя да не е Дулса Карабаджак Мераклиева.

.......................................
Ако за мен се отнася, тук съм! Нал"съм Меракиева, нема да бегам, я?...;)
Имам един съвсем неинтересен въпрос: – Може ли някой със сигурност да каже, откога е бил заселен о–в Крит, т.е. отколко века преди Христа има уседнал живот на острова?
цитирай
120. balkan1 - Нещо интересно по въпроса ...
25.05.2012 14:14
... за писмеността ни по времето на Орфей -
http://www.ivanstamenov.com/files/linearb.pdf
цитирай
121. voulgaros - аааахха зверкос---начи траките са ...
25.05.2012 17:19
аааахха зверкос---начи траките са говорили гръцко.и са го дали езика на нас гърците...МИ ТОГАВА ТРАКИТЕ СА ГЪРЦИ БРЕ ГОВЕДО СЛАВЯНСКО

АХХ ПЛЕМЕ ПРОСТОООО
цитирай
122. d3bep - аааахха зверкос---начи траките са ...
25.05.2012 23:38
voulgaros написа:
аааахха зверкос---начи траките са говорили гръцко.и са го дали езика на нас гърците...МИ ТОГАВА ТРАКИТЕ СА ГЪРЦИ БРЕ ГОВЕДО СЛАВЯНСКО

АХХ ПЛЕМЕ ПРОСТОООО

Маймун маслинояд(поради непознаване на житните култури)...
Аз сега ак озаговоря на английски ,американец ли оставам бе?

Е точн отова е малоумната ви историческа теория. ТОчно тя ви въздигна на пиедестал. И точно тя ще ви погребе на 20 метра под земята.

Всеки, който говори езика, е грък.
А това ,че от сродните племена с близости в езика - било то фриги, етруски, кари, траки или дори миньойци и египтяни, вие сте последната дупка на кавала, ама хич най последната, и отгоре на това изобщо не приличате на тях по нищо, е това е*и го.
Вие сте най последните дошляци от всички , говорили някога на гръцки. Къде се пишете цивилизатори ве майна? Всичките племена и народи, които могат да минат за говорещи сроден език ви минават по възраст поне с 2-3 века дори в собствените ви летописи, и накрая пак вие сте най отгоре...

"Вие" условно, защото днешните ви мургави граждани може и да нямат много общо с брадатите дедки от античността.

Важното е, че някой чукундур нарекъл езика гръцки(макар че названието е поне 3-4 века след езика), и щом го е нарекъл гръцки, всеки който го говори е грък и гърците са го цивилизовали.
Да, ама не баткиното. Време е да фърляме буците на тая теорийка. Нищо, че мастити някога я бил иизрекли, тя е очевидна скудоумица.
цитирай
123. aristotelis - ДО d3bep
26.05.2012 09:58
Моника Белучи рана си за нас кървяща
мъка и любов, болка и тъга,
че децата ни пораснаха
без твоя полъх,
а бащите ни оставиха костите си в теб.

Моника Белучи ех трагедия чoвешка,
брат, сестра и син, ти ги раздели,
тръгнали с теб в сърцата си
мирен дом да търсят
стиснали в длан съдбата си,ти ги разпиля.

Моника Белучи болката не ще отмине,
нашите синове пътя ще открият,
ще намерят своите корени и води зелени,
ще положат с почит мощите на предците си.
цитирай
124. анонимен - Дулса Карабаджак Мераклиева
26.05.2012 22:35
Ари,помогни ми! Моля те! Имам големи комплекси с произхода си.
Покрусена съм! Толкова вече бях свикнала със заблудата, че съм от знатен тракийски произход и сега изведнъж...това....

Уляновския мюфтия в Руската федерация
Сявбян Хазрат Сулейманов
http://boristodorov56.blog.bg/politika/2012/04/24/naslednicite-na-voljska-bylgariia-gledat-kym-nas.945111

Всичко рухна.
Може би трябваше да си избера семитски за произход,все пак звучи някак си по престижно от...татаромонголски.
Винаги съм се интересувала от еректиралия фалос на вашия Дионисос.Повярвай ми!


цитирай
125. shtaparov - Най-новите данни
13.06.2012 17:15
Изригването на вулкана Тера по най-новите данни от радиовъглеродния анализ е станало между 1630-1627 г.пр.Хр.,но не е сериозно засегнало Беломорските цивилизации с изключение на това,че е причинило гибелта на град Атлантида върху централния остров. И ако Минойската цивилизация е майката,то Пелазгийската (Пелгарската,Белгарската) е таткото на Елада- ето и езикови доказателства за това:

1.Таласса(Талаза)=Валага(Влага)- "индоевропейска"(Българска)дума.
2.Кноссос=Кнезос(Княжеския град).
3.Волинто(бизон)=Волито(без носовката),т.е.-Волето (Воловето,Воловете).
4.Брабулон(трънка)=Бръбульош(Бръбульошка,Бръбошка).
5.Тилисс=Силиз(Силоз),Селин(Селян,Заселен).
6.Мимекулон(вид плод)=Микемулон(рокада на сричка),Мишемулон(Мушмулон,Мушмула),ще рече Зашмуля(Захуря,Захаря: с прех. Р-Л и З-Щ-ШМ).
7.Асаминтос=Асамивос(без носовката и с възст.оригиналното звучене на това погрешно разчетено "Тита",което е заблудило изследователите относно произхода на думата)=Позамивон(Позамиван,Позамиване),Изомивот(Измивът,Измивачът,Измиващият,Изъмито).
8.Лабиринтос=Лабири"т"ос (без носовката,но с "тита"),Лутарецът(място,в което се залутваш,където се луташ).
9.Хакинтос ("зюмбюл")=Кокинчос (Кокинче,Кокиче-без носовката).
10.Дидикасе=Дюдюка се,а Дидикати=Дюдюкате.
11.Кириси=Керизи (наблюдава,в диал.вариант).
12.Никулеа(Никуреа- правилно разчитане)=Мукарея(Смукария,Смокария,т.е.- Смокиня).
13.Кесадара(микенското име на "Касандра")=Кезимара (Казимира),Босидара (Божидара)-Българско име!
14.Коринтос=Гарандос(Гарадос,Гарадот,Гарадът=Градът,без носовката).
15.Вронхос("свирка","гърло")=Брохос(без носовката),Бръбос(Бръборещият), Тръбос (Тръбящият),Гръдос (Гръди,Гърди),Вревос (Вревин,Вревене), и т.н.
16.Сиринкс(флейта)=Сиринч(Свиринч,Свирич,Свирач,Свирящ,Свирещ)-Българска ("индоевропейска") дума!
17.Форминкс(струнен инструмент)=Формищ(без носовк.),Джоржещ(Сторжещ,Стържещ).
18.Памако(лекарство)=Помага(Понуда).
19.Мармар(мрамор)=Бербер(Белбел,т.е.-два пъти бел).
20.Пакана(вид меч)=Бацана(Боцана,Боцкана,Боцкане).
21.Карава=Карова(Крава).
22.Киритя=Хоратя(говоря).
23.Ипинама=Опиняме(опъваме)-Български език!
24.Минос=Мануш(Бълг.име)!
25.Кафтор=Кащар(Хора строящи къщи),Катар(прадеди на Катарите)= Кукер,Богар,Гетар(едно от гетските племена,живяло на Крит преди гръцките нашествия на Балканите),Кичар(Хора с кичета,т.е. с чембаси)!

Ако се понапрегнем още малко,ще намерим Българските съответствия и на останалите термини,но на първо време и това е достатъчно за да разберем,че "Минойците" са били част от многото древно-Български народи(племена). А "Линеарите" така и не са разчетени докрай,понеже системно се пренебрегва наличието в тях на звуци като Ж,Ч,Ш,Щ,Ъ,ДЖ и пр.

(Посвещавам това свое изследване на паметта на великия борец за България Георги С. Раковски и на международно признатия,но непризнат от домашните "учени" проф. д-р Ганчо Ценов,а също и на всички някогашни и днешни Български патриоти,защитаващи тяхната справедлива кауза).
цитирай
126. shtaparov - Объркал си адреса,приятел
13.06.2012 22:15
анонимен написа:
БРАТЯ! БЪЛГАРИЯ,КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!.н.ТРАКЕДОНИСТИ-АВТОХТОНИСТИ,СА ТРОЯНСКИЯ КОН НА ПАНТУРКИЗМА.

Объркал си адреса,приятел. Пантюркистите крадат Българска история та се "кинат",не им отстъпват в това доста гърци,"славяни","македонци" и други темподобници,та даже и някои потурнаци,а както виждаш от този блог- и някои гъркомани,родени като Българи и изродили сърцата си в полза на някакви си там нищожни крадливи мижитурчици,завлекли Европата с нищо особено- само с няколкостотин милиарда!!! Та погледни реално- какво помага на пантюркизма когато докажем,че не Българите произлизат от "тюрки",а тюрките са късен продукт от тройната смесица на Скитски Българи,монголи и мангали??!! Нищо не му помага,само свива бойната "слава" на тюрките до истинското положение на бивши роби на Българите,каквито са си били в продължение на доста по-голям период от тези прословути "петстотин" години!!!
цитирай
127. aristotelis - От кога ли не си използвал вибратора татаромоголски чървул, помияр?
14.06.2012 13:23
shtaparov написа:
анонимен написа:
БРАТЯ! БЪЛГАРИЯ,КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!.н.ТРАКЕДОНИСТИ-АВТОХТОНИСТИ,СА ТРОЯНСКИЯ КОН НА ПАНТУРКИЗМА.

Объркал си адреса,приятел. Пантюркистите крадат Българска история та се "кинат",не им отстъпват в това доста гърци,"славяни","македонци" и други темподобници,та даже и някои потурнаци,а както виждаш от този блог- и някои гъркомани,родени като Българи и изродили сърцата си в полза на някакви си там нищожни крадливи мижитурчици,завлекли Европата с нищо особено- само с няколкостотин милиарда!!! Та погледни реално- какво помага на пантюркизма когато докажем,че не Българите произлизат от "тюрки",а тюрките са късен продукт от тройната смесица на Скитски Българи,монголи и мангали??!! Нищо не му помага,само свива бойната "слава" на тюрките до истинското положение на бивши роби на Българите,каквито са си били в продължение на доста по-голям период от тези прословути "петстотин" години!!!

цитирай
128. анонимен - Проклятието на Траките , Тангра и Фараоните - 127. shtaparov
17.06.2012 12:21
Аватар или по точно Гуру-Главатаря ви, се задави и задуши от злобата и омразата която насаждаше срещу нашите братя гърците.
Следващите двама изрода,които ще ви сполети проклятието си ти и bulgarinut 57.цитирай
129. анонимен - антисемит
22.06.2012 14:29
"Понеже от дълбока комлексарщина за малоценост в българия последните 20 години старателно говорят за тракийската култура и цивилизация като умишлено бъркат вратовръзките с гащите, искам да кажа че един народ за да развие култура и цивилизация трябва да има "собствена азбука и писмен език". Траките не са притежавали собствена азбука и писменост."
Господин aristotelis, коя западноевропейска държава е притежавала или сега притежава собствена азбука и писмен език, за да може евроида Кенет Кларк да говори за цивилизация?Не приемайте Вашите желания за достоверни като последна инстанция!
цитирай
130. анонимен - aristotelis -
02.07.2012 00:18
Защо се бъркаш къде не ти е работата ?????????????????

Вземи че гръмни бе човек.

:-)
цитирай
131. shtaparov - Къде ти е грешката:
07.07.2012 22:08
анонимен написа:
Аватар или по точно Гуру-Главатаря ви, се задави и задуши от злобата и омразата която насаждаше срещу нашите братя гърците.Следващите двама изрода,които ще ви сполети проклятието си ти и bulgarinut 57.


Траките са част от нашите мили и обични прадеди,а Тракийските царе са Бригийски (Блъгарски) царе! Титлата Фараон произлиза от древно- Българската титла Бараон (Барон,Барен,Барин),която е във връзка с древно- Фригийската владетелска титла Бален! А "Тангра" (Тенгри,Тангрей) е дериват на древно- Българските божески названия Зангрей (Загрей) и Мандра (Мандара,Мадара). Така че ние Българите нямаме никакви проблеми с тях,затова техните проклятия ще се изсипят именно върху враговете на България,а не върху нейните бойци!!! Пазете се и не казвайте,че не съм ви предупредил!!!
цитирай
132. shtaparov - Не ти отива да се държиш като прост грък,Аристо-Терес!
07.07.2012 22:17
aristotelis написа:
shtaparov написа:
[quote=анонимен]БРАТЯ! БЪЛГАРИЯ,КАТО ЗЕНИЦАТА НА ОКОТО СИ!.н.ТРАКЕДОНИСТИ-АВТОХТОНИСТИ,СА ТРОЯНСКИЯ КОН НА ПАНТУРКИЗМА.

Объркал си адреса,приятел. Пантюркистите крадат Българска история та се "кинат",не им отстъпват в това доста гърци,"славяни","македонци" и други темподобници,та даже и някои потурнаци,а както виждаш от този блог- и някои гъркомани,родени като Българи и изродили сърцата си в полза на някакви си там нищожни крадливи мижитурчици,завлекли Европата с нищо особено- само с няколкостотин милиарда!!! Та погледни реално- какво помага на пантюркизма когато докажем,че не Българите произлизат от "тюрки",а тюрките са късен продукт от тройната смесица на Скитски Българи,монголи и мангали??!! Нищо не му помага,само свива бойната "слава" на тюрките до истинското положение на бивши роби на Българите,каквито са си били в продължение на доста по-голям период от тези прословути "петстотин" години!!!

Не отива на никой,който носи (случайно или не) древната Българска фамилия Ботеви,да се държи така непристойно и невъзпитано,сякаш е заченат по таверните и е отраснал по стадионите. Такива като теб благовъзпитаните хора ги наричат с цветистата,но точна дума ПРОСТАК! Ако обаче ме обориш и докажеш че не си такъв,ще си взема думите назад.
цитирай
133. kudran - Макетата...
04.08.2012 13:04
minavamottuk написа:
всичко започва от гърците...преди тях не е имало живот на земята...,може би само македонците са били,ама те са българи....

Що е Маке, се е Юна, що е Юна, се е ла.но.
цитирай
Търсене

За този блог
Автор: aristotelis
Категория: История
Прочетен: 1590313
Постинги: 265
Коментари: 1484
Гласове: 298
Календар
«  Август, 2021  
ПВСЧПСН
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031